FAMU
Dokumenty a formuláře

výstupní list(mimo KF)
Aktualizováno 28. března 2019

RTF

obecná žádost
Aktualizováno 12. března 2019

PDF

Formulář pro přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem
Aktualizováno 22. ledna 2019

PDF

Statistika_2018_mg
Aktualizováno 18. prosince 2018

DOCX

APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION
Aktualizováno 18. února 2019

DOC

FORMULÁŘ PRO NOSTRIFIKACI
Aktualizováno 28. srpna 2018

DOCX

STUDY INTERRUPTION APPLICATION FORM
Aktualizováno 28. srpna 2018

DOC

ŽÁDOST O PŘERUŠENÍ STUDIA
Aktualizováno 28. srpna 2018

DOC

INDIVIDUAL STUDY PLAN FORM
Aktualizováno 28. srpna 2018

DOC

ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN
Aktualizováno 28. srpna 2018

DOC

Dean´s Decree No 2_2018
Aktualizováno 8. srpna 2018

PDF

VÝNOS DĚKANA Č. 2_2018, O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ, ORGANIZACI A UKONČENÍ STUDIA
Aktualizováno 8. srpna 2018

PDF

Rozložení, přerušení, čekatelství
Aktualizováno 25. června 2018

DOCX

Výnos děkana č. 5_2017 o studiu
Aktualizováno 25. června 2018

PDF

Výstupní list katedra fotografie
Aktualizováno 14. června 2018

PDF

Výstupní list
Aktualizováno 14. června 2018

RTF

VÝNOS REKTORA Č.1_2015, poplatky za nadstandardní administrativní úkony
Aktualizováno 14. června 2018

PDF

Stipendia a poplatky
Aktualizováno 24. ledna 2019

PDF

Poplatky za nadstandardní administrativní úkony
Aktualizováno 14. června 2018

PDF

Manuál procesu přihlášení se ke státním závěrečným zkouškám
Aktualizováno 7. srpna 2018

PDF

Žádost o výplatu stipendií
Aktualizováno 16. ledna 2019

PDF

Stipendijní řád
Aktualizováno 14. června 2018

PDF

Stipendia
Aktualizováno 14. června 2018

PDF