logo FAMU
Zasedání AS FAMU 18. 10. 2019, od 9:00, U7

Zasedání AS FAMU 18. 10. 2019, od 9:00, U7

Zasedání AS FAMU proběhne 18. 10. 2019 v místnosti U7 od 9:00 ráno. Na programu jednání bude schvalování akreditací bakalářských programů katedry animované tvorby, katedry produkce a katedry zvukové tvorby.

Program jednání s přibližným časovým harmonogramem:
1) Projednávání akreditačních spisů bakalářských oborů katedry produkce, animované tvorby a zvukové tvroby

2) Různé

3. říjen 2019