logo FAMU
Druhý termín pro podání přihlášky pro přijímací řízení do magisterského studia pro akademický rok 2019/2020

Druhý termín pro podání přihlášky pro přijímací řízení do magisterského studia pro akademický rok 2019/2020

K přijímacímu řízení do magisterského studia pro akademický rok 2019/2020 doplňuji po schválení Akademickým senátem FAMU ze dne 25. června 2019 druhý termín pro podání přihlášky do přijímacího řízení, která bude přístupná online 1. července 2019 - 5. července 2019. Uchazeč přihlášku vyplní a podá nebo pošle nejpozději do 5. července 2019 podle pokynů ve Vyhlášení podmínek přijímacího řízení.

Tento termín je konečný a žádné pozdější podání přihlášky nebude umožněno.

Veškeré další podmínky přijímacího řízení a informace o jeho průběhu zůstávají beze změny.    

Mgr. Zdeněk Holý
děkan FAMU

 

27. červen 2019