logo FAMU
Zasedání AS FAMU 25. 6. 2019, 16:00, U2

Zasedání AS FAMU 25. 6. 2019, 16:00, U2

Zasedání AS FAMU se uskuteční 25.6. od 16h v U2.

Na programu zasedání bude:

1. Vyjádření se k akreditace "Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví"
2. Schválení podmínek přijímacího řízení do bakalářských programů, harmonogram přijímacího řízení
3. Schválení podmínek přijímacího řízení do doktorského studia
4. Schválení výroční zprávy o činnosti za rok 2018
5. Různé

17. červen 2019