logo FAMU
Vyhlášení soutěže - koncepce FAMUFEST 2020

Vyhlášení soutěže - koncepce FAMUFEST 2020

Děkan FAMU a vedoucí Katedry produkce vyhlašují interní soutěž na koncepci FAMUFESTu pro rok 2020.

Soutěž je otevřena všem studentům FAMU, podmínkou je, aby realizace probíhala v týmu s 2. ročníkem (2019-2020) Katedry produkce.

FAMUFEST 2020 se bude konat v kině Pilotů v termínu 25. 3. - 28. 3. 2020.

Návrh koncepce FAMUFESTU prosím předkládejte osobně na sekretariát děkana (Mgr. Ladě Buzické), a to nejpozději do 15. 7. 2019. Tato musí být předložena jak v tištěné, tak v elektronické podobě (zasílejte na lada.buzicka@famu.cz) a musí obsahovat tyto náležitosti:

a)    personální obsazení klíčových funkcí týmu FAMUFESTu;
b)    strukturu týmu (podíl studentů jednotlivých studijních oborů FAMU);
c)    ideový, výtvarný a dramaturgický záměr;
d)    návrhy kategorií ocenění vzhledem k historii FAMUFESTu a charakteru produkce FAMU a způsob jejich udělování
e)    způsob prezentace jiných než filmových artefaktů (fotografie, instalace, scénáře apod.) v rámci FAMUFESTu;
f)    představu Industry sekce FAMUFESTu;
g)    představu doprovodných akcí včetně zahájení a zakončení;
h)    způsob a míru komunikace s veřejností;
i)    aproximativní rozpočet a představu o jeho zdrojích;
j)    plán Ozvěn FAMUFESTu;
k)    průzkum realizace;
l)    představu o sestavení porot.

Dne 25. 7. 2019 proběhne slyšení všech předkladatelů projektů před komisí, a to formou krátké prezentace předkládané koncepce. Komise bude zasedat ve složení: děkan FAMU, člen AS FAMU, vedoucí KP a Karel Och s Kryštofem Muchou z KVIFF, kteří od zimního semestru 2019/2020 budou realizovat předmět FAMUFEST na Katedře produkce FAMU a povedou studenty 2. ročníku KP ke zdárné realizaci festivalu.

Rozhodnutí o vítězi koncepce bude oznámeno do 26. 7. 2019.

 

13. červen 2019