logo FAMU
Zasedání AS FAMU 12. 6. 2019, 17:00, U2

Zasedání AS FAMU 12. 6. 2019, 17:00, U2

Zasedání AS FAMU středa 12.6.2019 od 17:00 v učebně U2

Body programu:
1. vyjádření se k akreditaci doktorandského programu "Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví"
2.různé

5. červen 2019