logo FAMU
Usnesení AS FAMU a děkana FAMU k odvolání Michala Soukupa a Jiřího Fajta

Usnesení AS FAMU a děkana FAMU k odvolání Michala Soukupa a Jiřího Fajta

AS FAMU a děkan Zdeněk Holý podporují snahu české i zahraniční kulturní obce o zajištění nápravy nedávných činů ministra kultury Antonína Staňka. Ten ukončil pracovní poměr řediteli Národní Galerie Praha Jiřímu Fajtovi a řediteli Muzea umění v Olomouci Michalu Soukupovi. Způsob odvolání těchto dvou představitelů významných kulturních institucí nepovažujeme za důvěryhodný. Práce pana Soukupa i pana Fajta dle dostupných materiálů vykazovala kontinuálně dobré výsledky, problémy ve vedení institucí nezaznamenali v posledních letech ani předešlí ministři kultury. Česká republika potřebuje ve vedoucích pozicích galerií a muzeí silné osobnosti, které budou komplexně zlepšovat situaci občanského vědomí o historii i současném stavu umění. Proto apelujeme na vypsání transparentního výběrového řízení, které nebude u odborné veřejnosti vyvolávat pochyby o své nestrannosti. Také apelujeme na to, aby v nejbližší době bylo vytvořeno systémové řešení pro obsazování ředitelů galerií. Pozice ředitele kulturních institucí takovéto důležitosti musí být odvislá od projektu, se kterým se na svůj post hlásí. Odvolávání či jmenování ředitelů nesmí napříště záviset pouze na politické moci, či libovůli ministra a budit tak pochybnosti o legitimitě rozhodnutí a „skutečných“ záměrech politické moci.

 

30. duben 2019