logo FAMU
Výsledky doplňovacích voleb do AS FAMU

Výsledky doplňovacích voleb do AS FAMU

Ve dnech 14. a 15. 2. proběhly doplňovací volby do AS FAMU, kterým 13. 2. předcházely prezentace všech kandidátů. Tímto všem zúčastněným děkuji za jejich prezentace a především za to, že se celý večer nesl v nebývale klidném a slušném duchu.

Volební komise zasedla dne 15. 2. v 16:00 po skončení druhého, závěrečného dne voleb na FAMU v učebně U7.

Komise konstatovala, že volby proběhly řádně a regulérně, v souladu s volebním a jednacím řádem AS FAMU. Bylo odevzdáno celkem 239 volebních lístků, z toho 239 platných lístků a 0 neplatných lístků.

Akademická obec FAMU čítá k datu voleb 615 oprávněných voličů (123 pedagogů a 492 studentů). Hranici 25 % oprávněných voličů nutnou pro platné uzavření voleb představuje 154 oprávněných voličů.

Ze součtu podpisů oprávněných voličů, kteří odevzdali své hlasy, na seznamech pedagogů a studentů vyplývá, že voleb se zúčastnilo 238 členů akademické obce (69 pedagogů a 169 studentů). Bylo odevzdáno 239 hlasovacích lístků, 1 volič se pravděpodobně nepodepsal. Vzhledem k tomu, že by daná situace neovlivnila výsledek voleb, komise rozhodla k danému faktu nepřihlížet a hlas započítat.

Volební účast: 38,7 %

V souladu s článkem 2.12. Volebního řádu AS FAMU jsou volby platné.

Výsledky voleb

Pedagogická komora (v závorce počet hlasů)
Zvolení členové AS FAMU (bez titulů)
1.    Petr Marek (144 hlasů)
2.    Petr Kubica (118 hlasů)
3.    Eliška Děcká (114 hlasů)

Náhradníci pro kooptaci do AS FAMU *)

Karla Stojáková (100 hlasů)
Tereza Brdečková (80 hlasů)
Pavel Rejholec (68 hlasů)

Studentská komora (bez titulů)
Zvolení členové AS FAMU
1.    Martin Kohout (148 hlasů)

Náhradník pro kooptaci do AS FAMU *)
Kristina Škodová (86 hlasů)


*) v souladu s článkem 2.12. Volebního řádu AS FAMU)

15. 2. 2019

Za správnost: Pavla Klimešová (předsedkyně volební komise AS FAMU), Greta Stocklassa (členka AS FAMU) a Jakub Jirásek (student Katedry režie)

Všem zvoleným gratulujeme

 

15. únor 2019