logo FAMU
Sběr údajů o publikačních výstupech - RIV

Sběr údajů o publikačních výstupech - RIV

Rádi bychom vás upozornili na probíhající sběr dat o výsledcích pro RIV.

Zatímco řešitelé výzkumných projektů budou osloveni jednotlivě, dovolujeme si touto cestou oslovit i všechny další zaměstnance FAMU, kteří mohli v průběhu roku 2018 či dříve nějaký relevantní výsledek pro RIV vytvořit (jedná se primárně o odborné články, knihy a kapitoly v nich, viz definice výsledků zde).

Za výzkumnou a publikační činnost samozřejmě náleží všem autorkám a autorům odměna.

Její konkrétní výše se odvíjí od povahy výsledku, který prosím poskytněte metodičce pro vědu a výzkum Silvii Demartini a proděkanovi Tomáši Dvořákovi k nahlédnutí (v tištěné či elektronické verzi). Po posouzení relevantnosti pro uplatnění v RIV vás buď požádáme o poskytnutí některých doplňujících údajů a domluvíme výši odměny, případně poděkujeme za reakci se zdůvodněním, proč váš publikační výsledek bohužel do RIV nelze zadat.

Kontaktujte nás, prosím, nejpozději do 1. března.

Uvítáme také informace o probíhající či chystané práci na odborných publikacích.

Silvie Demartini (silvie.demartini@famu.cz) a Tomáš Dvořák (tomdvorak@famu.cz)

14. únor 2019