logo FAMU
Zasedání AS FAMU 25. 6. 2018

Zasedání AS FAMU 25. 6. 2018

Příští zasedání AS FAMU proběhne 25. 6. 2018 od 17,00 v U2

Program:

RUPy

Mediální prezentace školy

Výroční zpráva FAMU 2017

Kombinované doktorandské studium

Smlouvy pedagogů na dobu neurčitou

Přílohy k programu najdete na úřední desce v sekci zápisy z jednání  / akademický senát

20. červen 2018