logo FAMU
Zasedání AS FAMU 30. 6. 2020, od 9:30, formou veřejné internetové konference

Zasedání AS FAMU 30. 6. 2020, od 9:30, formou veřejné internetové konference

link k připojení ZDE

Na programu jednání bude:

1. Projednávání akreditačních spisů magisterských programů: Kamera, Střih + Game Design (jen změny)
Podklady zde

2. Schvalování podmínek přijetí ke studiu navazujících magisterských programů - změny termínů přijímacího řízení (Produkce, Kamera, Režie, Fotografie)
Podklady zde

3. Schvalování podmínek přijetí ke studiu navazujícího magisterského programu CDM
Podklady zde

4. Schvalování podmínek přijetí ke studiu bakalářských studijních programů (Kamera, Fotografie + změna Zvuk)
Podklady zde

5. Schvalování výroční zprávy o hospodaření za rok 2019
Podklady zde

6. Odpověď děkanky na dřívější dotaz AS FAMU ohledně vývoje průměrné mzdy/mediánu na FAMU v posledních letech
Podklady zde

7. Různé
- harmonogram studijní agendy k projednání pro AS FAMU v AR 2020/2021

23. červen 2020