logo FAMU
Zasedání AS FAMU 29. 5. 2020, od 9:00, formou veřejné internetové konference

Zasedání AS FAMU 29. 5. 2020, od 9:00, formou veřejné internetové konference

LINK PRO VEŘEJNOST ZDE

Na programu jednání bude:

1. Aktuální situace ohledně rozpočtu FAMU pro rok 2020
(rozpočet a komentář k němu předložený bývalým děkanem AS FAMU 12. 5. 2020 zde a zde)
(email tajemníka ze dne 12. 5. s odpověďmi na obecné dotazy AS FAMU ze dne 7. 5. 2020 k očekávaným rozpočtovým změnám pro rok 2020 zde)

2. Vyjádření AS FAMU k jmenování nových proděkanů/proděkanky
(seznam kandidátů zde)

3. Projednávání souhlasu AS FAMU s odvoláním a jmenováním nové umělecké rady
(seznam kandidátů zde)

4. Schvalování výroční zprávy o činnosti za rok 2019 po písemném doplnění ze strany bývalého děkana (VZ zde)

5. Schvalování výroční zprávy o hospodaření za rok 2019 po písemných odpovědích tajemníka na dotazy AS FAMU (VZH zde a zde a odpovědi zde)

6. Změna v rámci přijímacího řízeni BcA. režie - nové téma fotoscénáře "Tudy cesta nevede"

7.  Diskuze ohledně vyžádání si bližších informací k vyčíslení vývoje průměrné mzdy na FAMU v posledních letech (viz tabulka v emailu bývalého děkana ze dne 4. 5. zde + odpovědi na doplňující dotazy viz soubor opovědí v bodu 5 programu)

8. Různé

22. květen 2020