logo FAMU
Zasedání AS FAMU 15. 5. 2020, od 10:00, formou veřejné internetové konference

Zasedání AS FAMU 15. 5. 2020, od 10:00, formou veřejné internetové konference

LINK PRO VEŘEJNOST ZDE

Na programu jednání bude:

1. Schvalování druhého kola přijímacího řízení na bakalářské i magisterské anglické studijní programy fotografie
2. Schvalování výroční zprávy o činnosti
3. Schvalování výroční zprávy o hospodaření, přílohy (Tabulky - Zpráva o hospodaření FAMU za rok 2019)
4. Různé

7. květen 2020