logo FAMU
Zasedání AS FAMU 3. 3. 2020, od 13:00, U5

Zasedání AS FAMU 3. 3. 2020, od 13:00, U5

Příští zasedání AS FAMU proběhne v úterý 3. 3. 2020 od 13:00 v místnosti U5.

Na programu jednání bude:

1. Projednání akreditačních spisů - akreditační spis bakalářského programu Filmová režie, akreditační spis bakalářského programu Fotografie
2. Podnět Martina Blažíčka ve věci umístění reklamních předmětů na budově školy
3. Schvalování podmínek přijímacího řízení Montage
4. Různé

24. únor 2020