logo FAMU
Vyhlášení Vnitřní soutěže 2020_2. okruh_Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů

Vyhlášení Vnitřní soutěže 2020_2. okruh_Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů

Pravidla Vnitřní soutěže FAMU pro tematickou oblast 2: Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů

V souladu s vyhlášením Institucionálního programu MŠMT pro VVŠ pro roky 2019 a 2020 a výnosem rektora č. 14/2019 (Pravidla vnitřní soutěže AMU), kterým se upravují zásady rozdělování prostředků příslušné části institucionálního plánu (dále jen IP), děkan FAMU tímto vyhlašuje pravidla Vnitřní soutěže FAMU v rámci IP AMU pro rok 2020 na podporu aktivit v oblasti 2: „Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů“.

15. leden 2020