logo FAMU
Vyhlášení 2. kola SGS FAMU 2020

Vyhlášení 2. kola SGS FAMU 2020

Děkan Filmové a televizní fakulty AMU vyhlašuje 2. kolo Studentské grantové soutěže, která je určena na podporu vědecko-výzkumných projektů s délkou řešení 1 rok (1. 1. 2020 - 31. 12. 2020), jejichž celkové požadované finanční prostředky na řešení projektu nepřekročí 250 tis. Kč.

Vyhlášení

Podrobné informace, důležité dokumenty

HARMONOGRAM 2. KOLA:

  • uzávěrka pro podávání přihlášek: 27.1. 2020 do 12:00
  • odevzdání závěrečných zpráv o řešení projektu a údajů o výsledcích předávaných do RIV ke kontrole: 13. 1. 2021
  • odevzdání závěrečných zpráv v tištěné i elektronické verzi k vyhodnocení: 15. 1. 2021 do 12:00
7. leden 2020