logo FAMU
Zasedání AS FAMU 2. 12. 2019, od 15:00, U1

Zasedání AS FAMU 2. 12. 2019, od 15:00, U1

Hlasování o návrhu na jmenování děkana/ky FAMU pro období 2020 - 2024

28. listopad 2019