logo FAMU
Plénum akademické obce, 30. 10. 2019, 19:00, U1

Plénum akademické obce, 30. 10. 2019, 19:00, U1

Vážené členky a vážení členové akademické obce,

na dne 30. 10. od 19 hodin svolávám plénum akademické obce do místnosti U1.

Jak všichni víte, na konci listopadu a počátku prosince proběhnou volby nového děkana/ky. Rád bych vám před touto významnou událostí shrnul základní fakta o současném stavu školy. Dozvíte se základní údaje jako počet studentů a zaměstnanců, jak je na to vázán rozpočet školy, jak je strukturován, neboli, jak se dá utrácet, jaký vliv má na financování vědeckovýzkumná činnost promítající se do tzv. RIV bodů, jak velký význam má umělecká činnost vyjádřena v tzv. RUV bodech apod. Protože nám všem jde o co nejlepší budoucnost školy, potřebujeme vize postavené na reálných základech.

Srdečně pozvu všechny kandidáty a kandidátky na post děkana/ky, aby se každý z nich mohl zeptat na fakta, která o škole potřebuje pro svůj program vědět. Zrovna tak srdečně zvu tzv. technickohospodářské pracovnice a pracovníky, jejichž postavení na škole sic institucionálně nikdo nehájí, nicméně i jejich budoucnost je spjatá s fungováním školy.

Všichni jsou srdečně zváni, na místě budou vedoucí kateder a ředitel Studia FAMU.

Zdeněk Holý

15. říjen 2019