logo FAMU
Celoživotní vzdělávání

FAMU pořádá v souladu se svým vnitřním předpisem o celoživotním vzdělávání kurz Univerzity třetího věku.

Účastníci kurzu Univerzity třetího věku mohou navštěvovat přednášky k úvodům do oborů filmové tvorby. V rámci kurzu není možné navštěvovat praktická cvičení ani natáčení. K nabídce budou přednášky z teoretických volitelných předmětů. Program je určen pro zájemce starší 50 let a více. 

Přihlášení do kurzu Univerzity třetího věku na akademický rok 2020/2021 je uzavřeno z důvodu naplnění kapacity. Zájemci obdrží informace o průběhu kurzu a zápisu nejpozději do 31. 8. 2020. 

Přihlášení do kurzu Univerzity třetího věku na akademický rok 2021/2022 bude probíhat v období od 15. 8. - 31. 8. 2021.

V případě zájmu prosím kontaktujte Studijní oddělení FAMU (tel.: 234 244 310, e-mail: eliska.picmanova@famu.cz), které zaeviduje osobní údaje a pozve Vás k zápisu do kurzu. Zápis proběhne v souladu s harmonogramem akademického roku.

Zápis do kurzu Univerzita třetího věku pro ak. rok 2020/21 probíhá distanční formou, prosím zasílejte vyplněné přihlášky paní Elišce Pičmanové na e-mail eliska.picmanova@famu.cz.

V zimním semestru 2020/21 bude probíhat výuka pouze distanční formou v souběhu s výukou bakalářských a magisterských programů vzhledem k hygienickým nařízením města Prahy.

Odkazy

Volitelné předměty AMU