Random Image
Studium a stáže v zahraničí

Od roku 2019 je možné vyjet na Erasmus+ praktickou stáž i po absolvování studia na AMU. Absolvent obdrží prostřednictvím Evropské rozvojové agentury (ERA) finanční příspěvek. Příspěvek se poskytuje formou paušální částky na měsíc stáže v zahraničí, výše příspěvku záleží jako u pobytů Erasmus+ na cílové zemi. Poskytovaný příspěvek nemusí pokrýt veškeré náklady během pobytu v zahraničí, je tak nutná spoluúčast absolventa. Stipendium je udělováno přibližně na 3-4 měsíce pobytu

Přihlášku do školního kola na praktickou stáž je třeba podat nejméně dva měsíce před státními závěrečnými zkouškami na mezinárodní oddělení příslušné fakulty. Poté, co je přihláška na fakultě přijata a odsouhlasena, kontaktuje budoucí absolvent agenturu ERA, fakultní koordinátor odešle agentuře ERA všechny shromážděné přihlášky. V součinnosti s mezinárodním oddělením fakulty a agenturou ERA je před odjezdem nutné vyplnit Learning Agreement (LA), který podepisuje přijímající instituce, vysílající instituce (rektorát) a ERA.

Absolvent musí stáž vykonat do 12 měsíců od ukončení studia. Započítávají se však všechny měsíce pobytu realizované v rámci programu Erasmus+ ve studijním cyklu předcházejícímu absolventské stáži. 

 

kontakty

Mgr. MgA. Petr Michal 
Vedoucí mezinárodního oddělení 
Koordinátor Erasmus + (vyjíždějící studenti)
Inkluze v programu Erasmus+, Green Erasmus
Webové stránky mezinárodního oddělení FAMU
E-mail: erasmus@famu.cz

Kateřina Kolingerová 
Evropská rozvojová agentura, s.r.o. (ERA) 
E-mail: katerina.kolingerova@eracr.cz