Random Image
Studium a stáže v zahraničí

Od roku 2019 je možné vyjet na Erasmus+ praktickou stáž i po absolvování studia na AMU. Absolvent obdrží prostřednictvím Evropské rozvojové agentury (ERA) finanční příspěvek. Příspěvek se poskytuje formou paušální částky na měsíc stáže v zahraničí, výše příspěvku záleží jako u pobytů Erasmus+ na cílové zemi. Poskytovaný příspěvek nemusí pokrýt veškeré náklady během pobytu v zahraničí, je tak nutná spoluúčast absolventa. Stipendium je udělováno přibližně na 3-4 měsíce pobytu

Přihlášku do školního kola na praktickou stáž je třeba podat nejméně dva měsíce před státními závěrečnými zkouškami na mezinárodní oddělení příslušné fakulty. Poté, co je přihláška na fakultě přijata a odsouhlasena, kontaktuje budoucí absolvent agenturu ERA, fakultní koordinátor odešle agentuře ERA všechny shromážděné přihlášky. V součinnosti s mezinárodním oddělením fakulty a agenturou ERA je před odjezdem nutné vyplnit Learning Agreement (LA), který podepisuje přijímající instituce, vysílající instituce (rektorát) a ERA.

Absolvent musí stáž vykonat do 12 měsíců od ukončení studia. Započítávají se však všechny měsíce pobytu realizované v rámci programu Erasmus+ ve studijním cyklu předcházejícímu absolventské stáži. 

 

kontakty

PhDr. David Čeněk 
Proděkan pro zahraniční vztahy
Krátkodobé mobility a mobility mimo EU
Mentoringový program
Mezinárodní projekty
Kontaktní osoba CILECT
Tel.: +420 234 244 370 
E-mail: david.cenek@famu.cz

Kateřina Kolingerová 
Evropská rozvojová agentura, s.r.o. (ERA) 
E-mail: katerina.kolingerova@eracr.cz