Random Image
Studium a stáže v zahraničí

Studenti FAMU se mohou opět zúčastnit Mezinárodního filmového festivalu Berlinale, který se bude konat ve dnech 15. - 25. února 2024.

Podmínka festivalu: studující mohou být akreditováni na Berlinale prostřednictvím své univerzity pouze jednou (čili pokud jste byl/a na Berlinale v rámci školní výzvy již minulý rok, nabídka se na Vás nevztahuje).

 

18 vybraných studujících bude mít možnost získat:

  • kód na obdržení studentské akreditace za 95,- Eur – cenu akreditace uhradí fakulta zpětně formou stipendia;
  • jednorázový finanční příspěvek na dopravu 500,- Kč – hradí fakulta zpětně formou stipendia.

Studující ucházející se o podporu účasti na Berlinale musí splňovat následující podmínky:

  • studenti zapsaní v jakémkoliv akreditovaném programu (tzn. přerušení studenti tedy se nemohou ucházet);
  • žádný ze studijních předmětů (povinné, povinně volitelné, volitelné předměty a moduly) zapsaných v předešlém ročníku hodnocený horším klasifikačním stupněm než "B" či "započteno";
  • všechny zkoušky složené řádně, tj. žádnou ze zkoušek nemá složenou v opravném termínu (zápočty nemají opravné termíny, všechny musí být ohodnoceny v řádném zkouškovém období).

Jak se přihlásit:

Žádost je třeba vyplnit v tomto online formuláři – zde - do 10. 12. 2023 (včetně), přístupný ze školního e-mailu.

Souhlas vedoucí/ho katedry (screenshot potvrzujícího e-mailu apod.) nahrejte do formuláře jako přílohu.
Výsledky budou oznámeny na webu fakulty do 15. prosince 2023.
Vybrané/í studující budeme informovat také e-mailem.

Kód na studentskou akreditaci je třeba využít do 31. 12. 2023, po tomto datu je již neplatný bez možnosti obnovy.
O výběru bude rozhodovat pořadí přihlášených, kteří splní výše uvedená kritéria.

Kontaktní osoba: David Čeněk, e-mail: david.cenek@famu.cz