Random Image
Studium a stáže v zahraničí

Významnou součástí činnosti oddělení je pomoc při organizování účasti studujících na filmových festivalech. FAMU udržuje spolupráci s řadou předních filmových festivalů a dlouhodobě zajišťuje účast studentů na Berlinale či v Cannes. Specifické podmínky účasti naleznete na jednotlivých podstránkách.

Pokud máte zájem o účast na festivalu mimo níže uvedený seznam, kontaktujte proděkana pro zahraniční záležitosti. Výjezdy na zahraniční filmové festivaly jsou pro studující zapsané v jakémkoliv akreditovaném programu.

KONTAKTY

Mgr. Andrea Petrovičová 
Projektová manažerka 
Administrativa mezinárodních smluv a zahraniční propagace
Pedagogické a zaměstnanecké mobility
Mentoringový program
Tel.: +420 234 244 339 
E-mail: international.relations@famu.cz

PhDr. David Čeněk 
Proděkan pro zahraniční vztahy
Krátkodobé mobility a mobility mimo EU
Mentoringový program
Mezinárodní projekty
Kontaktní osoba CILECT
Tel.: +420 234 244 370 
E-mail: david.cenek@famu.cz