Random Image
Studium a stáže v zahraničí

Green Erasmus – podpora ekologického cestování. Nové programové období Erasmus+ přináší mimo důraz na systematické snižování ekologického negativního dopadu, který tento program má na životní prostředí. FAMU garantuje navýšení finančního příspěvku při zvolení ekologicky šetrného způsobu dopravy (pozemní hromadná doprava – vlak, autobus, spolujízda, jízdní kolo). Zároveň je účastníkům mobilit, kteří si zvolí ekologicky šetrný způsob dopravy, prodloužena uznatelná doba cestování.

O finanční navýšení je nutné žádat před podpisem smlouvy. Nelze jej přiznat zpětně.


Podmínky a výše finančního příspěvku

Účastníci bez nároku na cestovní náklady (stáže v rámci EU) – 50 EUR + až 4 dny na cestu (vč. nároku na pobytové náklady).

Účastníci s nárokem na cestovní náklady (stáže mimo EU) – 210-610 EUR podle vzdálenosti ke standardnímu příspěvku na cestu + až 4 dny na cestu (vč. nároku na pobytové náklady) pro studenty, resp. 6 dní (vč. nároku na pobytové náklady) pro zaměstnance a studenty na krátkodobé mobilitě.
 

  • Hlavní část cesty (pro většinu cesty tam i zpět) musí být realizována udržitelným dopravním prostředkem
  • Čestné prohlášení podepsané osobou čerpající cestovní grant o využití udržitelného dopravního prostředku
  • Účastníci musí uchovávat důkazy o uskutečnění cesty (doklady, jízdenky, účtenky, fotky...) a předložit příjemci grantu

Příspěvek je vyplácen zpětně po ukončení stáže.

Formuláře a dokumenty

KONTAKT

Mgr. MgA. Petr Michal 
Koordinátor Erasmus+ 
Vyjíždějící studenti
Inkluze v programu Erasmus+, Green Erasmus
Webové stránky mezinárodního oddělení FAMU
E-mail: erasmus@famu.cz