Random Image
Studium a stáže v zahraničí

Program Erasmus+ se digitalizuje, všichni studenti, kteří se připravují na studijní pobyt na zahraniční vysoké škole v rámci programu Erasmus+, musí studijní smlouvy (Learning Agreement – LA) vytvářet a editovat výhradně elektronicky. Výjimku tvoří studenti plánující krátkodobou, praktickou, či stáž mimo EU.

Tvorba a úpravy LA probíhá jen přes webovou stránku Online Learning Agreement a podepisování elektronických studijních smluv (OLA) probíhá též výhradně elektronicky.

Případné dotazy a problémy zodpoví a pomůže vyřešit příslušný fakultní koordinátor Erasmus+.
 

návod na vytvoření a editování elektronické studijní smlouvy (OLA)

1

Na webové stránce Online Learning Agreement klikněte na odkaz Log in, objeví se MyAcademicID, kde vyplníte název školy – Academy of Performing Arts in Prague. Při příštím přihlášení ze stejného počítače nebo mobilního zařízení by měl název školy zůstat předvyplněný. Budete přesměrováni na stránku MyAcademicID AMU, kde se přihlašte s uživatelským jménem a heslem, které používáte na AMU (login a heslo do KOSu).

 

Pozn. Pokud používáte MyAcademicID úplně poprvé, budete vyzváni k registraci k této službě, která proběhne tak, že kliknete na Proceed to register on MyAcademicID, zde vyplníte svojí školní e-mailovou adresu (např. novakj01@st.amu.cz). Do Vaší e-mailové schránky poté přijde výzva k potvrzení. 
2

Zpět na stránce OLA v sekci My Account vyplňte své základní osobní údaje.
Zvolte obor svého studia (Field of education) – Audio-visual techniques and media production (0211)
Zvolte odpovídající studijní cyklus (Study cycle):
 

 • Bachelor or equivalent first cycle (EQF level 6) (19)
 • Master or equivalent second cycle (EQF level 7) (20)
 • Doctorate or equivalent third cycle (EQF level 8) (21)
3

Otevře se stránka s vaší studijní smlouvou (LA). Pokud vytváříte novou smlouvu, klikněte na Create New.

Pokud se vracíte k rozpracované smlouvě, uvidíte svou smlouvu dole a můžete ji skrze tlačítko Edit dále upravovat.

Na další stránce si vyberete typ mobility. Pokračujte kontrolou formuláře s osobními údaji a po jeho odsouhlasení pokračujete dále vyplněním informací o vysílající instituci (AMU) a přijímající instituci (zahraniční škola, na kterou se hlásíte).

Vyplňte informace o vysílající vysoké škole, včetně fakulty a kódu Erasmus (CZ PRAHA04).
Jako Sending Responsible PersonSending Administrative Contact Person prosím uveďte: Petr Michal, e-mail: erasmus@famu.cz, tel: +420 234 244 370

Vyplňte informace o hostitelské vysoké škole – Erasmus kód se automaticky načte po zadání jména zahraniční vysoké školy. Předem si na hostitelské instituci zjistěte, kdo má být uveden jako Receiving Responsible Person (povinný údaj) a případně Receiving Administrative Contact Person (nepovinný údaj).

4

Dalším krokem je vyplnění Proposed Mobility Programme a vytvoření předběžné studijní smlouvy (Preliminary LA). Vyplňte začátek a konec zahraničního studijního pobytu.

Zde vyplňte seznam kurzů, které budete studovat v zahraničí, a ty, které vám budou uznány na vaší fakultě, včetně kódů předmětů, semestru a počtu kreditů:
 

 • Tabulce A vyplňte předměty, které budete studovat v zahraničí, dále data – začátek a konec vašeho výjezdu – a jazyk, v němž bude probíhat výuka, a úroveň znalosti na stupnici CEFR.
 • Tabulce B vyplňte všechny předměty, včetně kódů předmětů a počtu kreditů, které budete chtít uznat:
   
  • Minimální požadavek AMU je 18 kreditů za semestr
  • Pokud si zapisujete předměty ze svého studijního plánu na FAMU, zkonzultujte svůj předvyplněný LA se studijním oddělením a vedením katedry. Fakultní koordinátor LA nepotvrdí bez vyjádření vedoucího katedry, příslušných pedagogů či studijního oddělení.
  • Pokud chcete předměty uznat pouze jako volitelné, zapište si je z nabídky mezinárodního oddělení FAMU – viz seznam dokumentů – kredity si takto zapiště i v případě, že již nepotřebujete plnit žádné kredity.
    
 • Do řádku Provisions applying if the student does not complete successfully some educational components vyplňte odkaz na Výnosy rektora, v nichž jsou uvedeny podmínky uznání zahraničního studia.
 • Pod řádkem Web link to the course catalogue at the Sending Institution describing the learning outcomes vyplňte odkaz na studijní plány AMU.
 • Pokud má váš zahraniční studijní program virtuální komponent (předmět vyučovaný online), specifikujte jej v dalším kroku v Tabulce C. Pokud ne, můžete tabulku přeskočit.
5

Posledním krokem je podepsání smlouvy ve vymezeném poli (např. myší). Po podepsání potvrďte tlačítkem Sign and send the online Learning Agreement to the Responsible person at the Sending Institution – teprve poté se smlouva se automaticky odešle ke schválení na Vaši fakultu.
 

Smlouvu podepisují tři strany (student, vysílající instituce a hostitelská instituce), které se zavazují dodržovat všechna dohodnutá ujednání, čímž zajistí, že dojde k uznání studia úspěšně provedeného v zahraničí bez dalších požadavků. Pokud Erasmus koordinátor na Vaší fakultě smlouvu schválí, bude předána k podpisu na hostitelskou instituci v zahraničí. Můžete být kontaktováni a vyzváni k provedení úprav.

FORMULÁŘE A DOKUMENTY

KONTAKT

Mgr. MgA. Petr Michal 
Koordinátor Erasmus+ 
Vyjíždějící studenti
Inkluze v programu Erasmus+, Green Erasmus
Webové stránky mezinárodního oddělení FAMU
E-mail: erasmus@famu.cz