Random Image
Studium a stáže v zahraničí

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie (EU), který podporuje mezinárodní spolupráci a výjezdy do zahraničí pro studenty a pedagogy AMU, je hlavní příležitostí pro realizaci zahraničních mobilit. Cílem programu je zlepšit rozvoj schopností a dovedností jednotlivců, zlepšit zaměstnanost zejména mladých lidí, rozšířit spolupráci mezi institucemi, usnadnit přenos znalostí a zkušeností, propojit svět vzdělávání a práce, přispět k modernizaci vzdělávání, odborné přípravy a systémů práce s mládeží. 

Jednou z hlavních aktivit zůstává mobilita jednotlivců (výjezdy jednotlivých osob do zahraničí na předem zvolenou hostitelskou instituci, za konkrétním účelem na předem stanovenou dobu, jež odpovídá pravidlům pro délku pobytu stanovenou programem) a v jejím rámci pak mobilita studentů za účelem studia/praxe. 

Více informací o programu Erasmus+ naleznate na stánkách Domu zahraniční spolupráce (DZS) a na webu EU.

Erasmus+ 2021-2027

Program Erasmus+ pokračuje v programovém období 2021-2027 s některými novými prvky – nově mohou využít programu i studenti prvních ročníků, minimální doba pobytu v zahraničí se snižuje na dva měsíce, jsou umožněny krátkodobé kombinované mobility i kombinované intenzivní programy, doktorandi mohou využít možnosti krátkodobých výjezdů. Navýšený rozpočet umožňuje zapojení většího množství účastníků i širšího spektra organizací. 

V programovém období 2021-2027 je v rámci programu Erasmus+ dáván důraz na:

  • Dostupnost – důraz na větší otevřenost programu, větší podpora účastníků s omezenými příležitostmi (inkluze) a zapojení širšího spektra organizací (mobility v rámci i mimo EU)
  • Jednoduchost – zjednodušení procesu předkládání žádostí, digitalizace administrace, akreditace a možnost vytvoření jednoduššího partnerství
  • Ekologii – finanční podpora ekologického způsob dopravy.

KONTAKT

Mgr. MgA. Petr Michal 
Koordinátor Erasmus+ 
Vyjíždějící studenti
Inkluze v programu Erasmus+, Green Erasmus
Webové stránky mezinárodního oddělení FAMU
E-mail: erasmus@famu.cz