Random Image
Studium a stáže v zahraničí

Program Erasmus+ umožňuje mobilitu jednotlivců (výjezdy jednotlivých osob do zahraničí na předem zvolenou hostitelskou instituci, za konkrétním účelem na předem stanovenou dobu, jež odpovídá pravidlům pro délku pobytu stanovenou programem) a v jejím rámci též mobilitu pedagogů a zaměstnanců za účelem výuky/školení (s výjimkou konferencí) po dobu 2-60 dní. Na mobilitu pedagogů a zaměstnanců se vztahují též některá zvýhodnění na podporu INKLUZE a EKOLOGICKÉ DOPRAVY.

Pokud máte zájem vyjet na zaměstnaneckou či pedagogickou mobilitu po Evropě i mimo ni, kontaktujte příslušného fakultního koordinátora s vyplněnou přihláškou.

INFO

Přihlášky na Erasmus+ zaměstnaneckou či pedagogickou mobilitu pro akademický rok 2024/25 byly uzavřeny 31. 1. 2024.

KONTAKT 

Mgr. Andrea Petrovičová 
Projektová manažerka 
Administrativa mezinárodních smluv a zahraniční propagace
Pedagogické a zaměstnanecké mobility
Mentoringový program
Tel.: +420 234 244 339 
E-mail: international.relations@famu.cz