Random Image
Studijní oddělení, předpisy a formuláře

UBYTOVÁNÍ NA KOLEJI AMU 

!

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK STÁVAJÍCÍCH STUDENTŮ FAMU NA KOLEJ PRO AR 2024/2025 BYL UKONČEN DNE 24. 5. 2024.

KOLEJ AMU

Hradební 7, 110 00 Praha 1 (Mapa)
 
Vedoucí zařízení:
Ing. Andrea Zíková
email: andrea.zikova@amu.cz

Telefon:
+420 234 244 581 - recepce
+420 234 244 582 - kancelář

Dopravní spojení:
Tramvaj 6, 8, 15, 26 do stanice Dlouhá třída nebo metro B Náměstí republiky

Budoucí studenti prvního ročníku bakalářského studia a zahraniční studenti prvních ročníků budou přednostně informováni o možnosti ubytování na koleji v dubnu 2024. Obdrží jako první přihlášku na kolej s termínem, kdy se o kolej přihlásit. Ostatním studentům bude nabídnuta přihláška na kolej vzápětí - květen 2024Všichni zájemci o kolej, kteří v termínu podají přihlášku pro akademický rok 2024/2025 budou informováni o přidělení místa na koleji na konci června 2024. 

PŘIHLÁŠKA NA KOLEJ PRO STÁVAJÍCÍ STUDENTY NA AKADEMICKÝ ROK 2024/2025 KE STAŽENÍ ZDE

 

Přihlášky současných studentů na další akademický rok budou přijímány od 13. 5. 2024 do 24. 5. 2024 zaslané emailem na: eliska.picmanova@famu.cz.

Kapacita míst na Koleji AMU je omezená, nemůžeme zaručit ubytování pro všechny, kteří si o ubytování zažádají. Pořadí došlých přihlášek hraje roli při přidělování koleje. Přednost při přidělování míst na koleji mají budoucí studenti a studentky prvních ročníků bakalářského studia.  Bude-li kapacita naplněna, budete zařazeni do pořadníku náhradníků. V případě zájmu vám bude nabídnuto ubytování na koleji jiné vysoké školy v Praze. V období červenec - září dochází k posunu pořadí a uvolněná místa budou dále nabídnuta náhradníkům. Podmínkou pro závaznou rezervaci místa na koleji je úhrada rezervačního poplatku. Jednolůžkové pokoje prakticky nejsou k dispozici, počítejte s dvou či třílůžkovými pokoji. Rozmístění na pokojích koleje je plně v režii manažerky koleje a probíhá až po termínu úhrady rezervačního poplatku.

 

TERMÍNY A PODMÍNKY NASTĚHOVÁNÍ STUDENTŮ NA KOLEJ AMU pro rok 2024/2025

  • FAMU má k dispozici 26 míst pro akademický rok 2024/2025.
  • Termíny pro nastěhování studentů na kolej Hradební jsou sobota  28. 9. 2024 a neděle  29. 9. 2024 s tím, že konečný termín pro nastěhování je neděle 6. 10. 2024.
  • Studenti, kterým byla přidělena kolej, jsou povinni uhradit nejpozději do pátku 30. 8. 2024 tzv. rezervační poplatek ve výši 2000 Kč na účet AMU č. 43-845870227/0100 . Jako variabilní symbol uvede student datum narození ve formátu den, měsíc a rok, tj. DDMMRR a do zprávy pro příjemce uvede HRA mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ studenta .
  • Údaje pro úhradu ze zahraničí:

IBAN: CZ8301000000430845870227
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Bank: Komerční banka a.s.
Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, Czech Republic
Název účtu: Akademie múzických umění v Praze,
Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1

  • O takto uhrazený rezervační poplatek bude následně snížena výše kauce, kterou je povinen student uhradit v den nástupu na kolej při podpisu ubytovací smlouvy.
  • V případě, že student, který včas uhradil rezervační poplatek a na kolej ve stanovených termínech nenastoupí, uhrazený rezervační poplatek propadá ve prospěch AMU.
  • Nebude-li rezervační poplatek uhrazen v daném termínu, tj. nejpozději do 30. 8. 2024, ztrácí student nárok na ubytování na koleji Hradební.
  • Případná volná místa budou nabídnuta přednostně studentům programu Erasmus jednotlivých fakult prostřednictvím koordinátorů těchto pobytů, případně dalším zájemcům jiných VŠ, kteří si o kolej již zažádali nebo zažádají a uhradí obratem tzv. rezervační poplatek, který při nenastoupení na kolej rovněž propadá ve prospěch AMU.
  • Případné dřívější nastěhování na kolej Hradební před výše uvedenými termíny je možné po předchozí písemné/emailové/dohodě s vedoucí koleje – Ing. Andreou Zíkovou (email: andrea.zikova@amu.cz )

 

LETNÍ UBYTOVÁNÍ STUDENTŮ AMU A STUDENTŮ JINÝCH VŠ NA KOLEJI AMU V PRAZE

Kolej AMU nabízí studentům AMU, jakož i studentům jiných VŠ, kteří se prokáží potvrzením o studiu, možnost ubytování v rámci tzv. letního provozu, tj. v období od 1. 7. do 30. 9. 2024. Ubytování studentů AMU v rámci letního provozu je možné pouze po předchozí písemné (emailové) dohodě s vedoucí koleje paní Andreou Zíkovou.

 

Aktualizováno: 28. 5. 2024