Random Image
Studijní oddělení, předpisy a formuláře

SZZ Termíny - FSE Dates

2023/2024

Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Audiovizuální studia Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 27.05.2024 27.06.2024 Odevzdání teoretické práce do KOSu nejpozději 27. 5. 2024. Jednu svázanou a podepsanou kopii odevzdat na katedře. Obhajoby v Projekci 19/6, v GAMU 26/6, zkouška a obhajoba teoretické práce 27/6.
Audiovizuální studia Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 27.05.2024 27.06.2024 Odevzdání teoretické práce do KOSu nejpozději 27. 5. 2024. Jednu svázanou a podepsanou kopii odevzdat na katedře. Obhajoby v Projekci 19/6, v GAMU 26/6, zkouška a obhajoba teoretické práce 27/6.
Audiovizuální studia Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 27.05.2024 27.06.2024 Odevzdání teoretické práce do KOSu nejpozději 27. 5. 2024. Jednu svázanou a podepsanou kopii odevzdat na katedře. Obhajoby v Projekci 19/6, v GAMU 26/6, zkouška a obhajoba teoretické práce 27/6.
Audiovizuální studia Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 27.05.2024 27.06.2024 Odevzdání teoretické práce do KOSu nejpozději 27. 5. 2024. Jednu svázanou a podepsanou kopii odevzdat na katedře. Obhajoby v Projekci 19/6, v GAMU 26/6, zkouška a obhajoba teoretické práce 27/6.
Audiovizuální studia Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 08.08.2024 09.09.2024 Odevzdání teoretické práce do KOSu nejpozději 8. spna 2024. Jednu svázanou a podepsanou kopii odevzdat na katedře. Obhajoby v Projekci 19/6, v GAMU 26/6, zkouška a obhajoba teoretické práce 9-10/9.
Audiovizuální studia Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 08.08.2024 09.09.2024 Odevzdání teoretické práce do KOSu nejpozději 8. 8. 2024. Jednu svázanou a podepsanou kopii odevzdat na katedře. Obhajoby v Projekci 19/6, v GAMU 26/6, zkouška a obhajoba teoretické práce 9-10/9.
Audiovizuální studia Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 08.08.2024 09.09.2024 Odevzdání teoretické práce do KOSu nejpozději 8. 8. 2024. Jednu svázanou a podepsanou kopii odevzdat na katedře. Obhajoby v Projekci 19/6, v GAMU 26/6, zkouška a obhajoba teoretické práce 9-10/9.
Audiovizuální studia Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 08.08.2024 09.09.2024 Odevzdání teoretické práce do KOSu nejpozději 8. 8. 2024. Jednu svázanou a podepsanou kopii odevzdat na katedře. Obhajoby v Projekci 19/6, v GAMU 26/6, zkouška a obhajoba teoretické práce 9-10/9.
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Animovaná tvorba Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 30.04.2024 03.06.2024 30.4.2024 zaneste na katedru animované tvorby 1 exemplář svázané teoretické prace v pevné vazbě. Magisterská práce musí být nahrána v KOSu v PDF do 29.4.2024. Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u magisterské práce musí být ve stejném znění v KOSu jako v písemné práci). 30.4.2024 odeslat magisterskou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.
Animovaná tvorba Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 30.04.2024 03.06.2024 30.4.2024 zaneste na katedru animované tvorby 1 exemplář svázané teoretické prace v pevné vazbě. Magisterská práce musí být nahrána v KOSu v PDF do 29.4.2024. Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u magisterské práce musí být ve stejném znění v KOSu jako v písemné práci). 30.4.2024 odeslat magisterskou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.
Animovaná tvorba Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 30.04.2024 04.06.2024 30.4.2024 zaneste na katedru animované tvorby 1 exemplář svázané teoretické prace v pevné vazbě.Bakalářská práce musí být nahrána v KOSu v PDF do 29.4.2024. Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u bakalářské práce musí být ve stejném znění v KOSu jako v písemné práci). 30.4.2024 odeslat bakalářskou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.b
Animovaná tvorba Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 30.04.2024 04.06.2024 30.4.2024 zaneste na katedru animované tvorby 1 exemplář svázané teoretické prace v pevné vazbě.Bakalářská práce musí být nahrána v KOSu v PDF do 29.4.2024. Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u bakalářské práce musí být ve stejném znění v KOSu jako v písemné práci). 30.4.2024 odeslat bakalářskou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.
Animovaná tvorba Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 08.08.2024 10.09.2024 8.8.2024 zaneste na katedru animované tvorby 1 exemplář svázané teoretické prace v pevné vazbě. Bakalářská práce musí být nahrána v KOSu v PDF do 8.8.2024. Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u bakalářské práce musí být ve stejném znění v KOSu jako v písemné práci). 8.8.2024 odeslat bakalářskou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.
Animovaná tvorba Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 08.08.2024 10.09.2024 8.8.2024 zaneste na katedru animované tvorby 1 exemplář svázané teoretické prace v pevné vazbě. Bakalářská práce musí být nahrána v KOSu v PDF do 8.8.2024. Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u bakalářské práce musí být ve stejném znění v KOSu jako v písemné práci). 8.8.2024 odeslat bakalářskou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.
Animovaná tvorba Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 08.08.2024 11.09.2024 8.8.2024 zaneste na katedru animované tvorby 1 exemplář svázané teoretické prace v pevné vazbě. Bakalářská práce musí být nahrána v KOSu v PDF do 8.8.2024. Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u bakalářské práce musí být ve stejném znění v KOSu jako v písemné práci). 8.8.2024 odeslat bakalářskou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.
Animovaná tvorba Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 08.08.2024 11.09.2024 8.8.2024 zaneste na katedru animované tvorby 1 exemplář svázané teoretické prace v pevné vazbě. Bakalářská práce musí být nahrána v KOSu v PDF do 8.8.2024. Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u bakalářské práce musí být ve stejném znění v KOSu jako v písemné práci). 8.8.2024 odeslat bakalářskou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.
Animovaná tvorba Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 27.08.2024 24.09.2024 27.8.2024.2024 zaneste na katedru animované tvorby 1 exemplář svázané teoretické prace v pevné vazbě. Magisterská práce musí být nahrána v KOSu v PDF do 27.8.2024. Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u magisterské práce musí být ve stejném znění v KOSu jako v písemné práci). 27.8.2024 odeslat magisterskou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.
Animovaná tvorba Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 27.08.2024 24.09.2024 27.8.2024.2024 zaneste na katedru animované tvorby 1 exemplář svázané teoretické prace v pevné vazbě. Magisterská práce musí být nahrána v KOSu v PDF do 27.8.2024. Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u magisterské práce musí být ve stejném znění v KOSu jako v písemné práci). 27.8.2024 odeslat magisterskou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Dokumentární tvorba Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 09.08.2024 05.09.2024 Do 9. 8. 2024 nahrát teoret. bakalářskou práci do KOSu a odevzdat svázanou práci ve dvou vyhotoveních na sekretariát KDT FAMU a do 2. 9. 2024 odevzdat do Studia FAMU bakalářský film. Ve čtvrtek 5. 9. 2024 od 9-12h ústní zkoušení z předmětů „Dějiny českého a světového dokumentárního filmu“ a „Dějiny světové kinematografie“ v učebně KDT 211. V pondělí 9. 9. 2024 od 9-13h v Projekci Studia projekce bakalář. filmů a od 14-17h ústní obhajoby v učebně U2.
Dokumentární tvorba Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 09.08.2024 05.09.2024 Do 9. 8. 2024 nahrát teoret. bakalářskou práci do KOSu a odevzdat svázanou práci ve dvou vyhotoveních na sekretariát KDT FAMU a do 2. 9. 2024 odevzdat do Studia FAMU bakalářský film. Ve čtvrtek 5. 9. 2024 od 9-12h ústní zkoušení z předmětů „Dějiny českého a světového dokumentárního filmu“ a „Dějiny světové kinematografie“ v učebně KDT 211. V pondělí 9. 9. 2024 od 9-13h v Projekci Studia projekce bakalář. filmů a od 14-17h ústní obhajoby v učebně U2.
Dokumentární tvorba Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 09.08.2024 05.09.2024 Do 9. 8. 2024 nahrát teoret. magisterskou práci do KOSu a odevzdat svázanou práci ve dvou vyhotoveních na sekretariát KDT FAMU a do 3. 9. 2024 odevzdat do Studia FAMU absolventský film. Ve čtvrtek 5. 9. 2024 od 13-15h ústní zkoušení z předmětů „Dokumentární film – historicko-teoretická východiska“ a „Dokumentární film – reflexe a metody současné praxe“ v učebně KDT 211. V úterý 10. 9. 2024 od 9-11h v Projekci FAMU projekce absolv. filmů a od 11:30-13h ústní obhajoby v učebně U2.
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Fotografie Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 25.04.2024 12.06.2024
Fotografie Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 25.04.2024 12.06.2024 Český BcA. program - do 25.4. nahrát teoretickou práci se všemi náležitostmi do KOSu a na katedru odevzdat 1 výtisk (CD se již neodevzdává). Zavedení práce do KOSu a vyplnění všech kolonek platí i pro výstavní projekt.
Fotografie Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 25.04.2024 12.06.2024 Český MgA. program - do 25.4. nahrát teoretickou práci se všemi náležitostmi do KOSu a na katedru odevzdat 1 výtisk (CD se již neodevzdává). Zavedení práce do KOSu a vyplnění všech kolonek platí i pro výstavní projekt.
Fotografie Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 25.04.2024 12.06.2024 Český MgA. program - do 25.4. nahrát teoretickou práci se všemi náležitostmi do KOSu a na katedru odevzdat 1 výtisk (CD se již neodevzdává). Zavedení práce do KOSu a vyplnění všech kolonek platí i pro výstavní projekt.
Fotografie Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 25.04.2024 12.06.2024 Český BcA. program - do 25.4. nahrát teoretickou práci se všemi náležitostmi do KOSu a na katedru odevzdat 1 výtisk (CD se již neodevzdává). Zavedení práce do KOSu a vyplnění všech kolonek platí i pro výstavní projekt.
Photography Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 25.04.2024 12.06.2024
Photography Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 25.04.2024 12.06.2024
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Herní design Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 20.05.2024 20.06.2024
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Cinematography Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 10.05.2024 10.06.2024
Cinematography Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 10.05.2024 10.06.2024
Kamera Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 10.05.2024 10.06.2024 státnicová projekce bude 3.6.2024 v projekci Studia FAMU od 9:00
Kamera Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 10.05.2024 10.06.2024 státnicová projekce bude 3.6. 2024 v projekci Studia FAMU od 9:00
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Filmová režie Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 19.05.2024 19.06.2024
Režie Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 19.05.2024 19.06.2024 Písemnou práci odevzdat max.měsíc před termínem SZZ, posudky v KOSU nahrané max. 5 dní před termínem SZZ
Filmová režie Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 20.05.2024 20.06.2024
Režie Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 20.05.2024 20.06.2024 Písemnou práci odevzdat max.měsíc před termínem SZZ, posudky v KOSU nahrané max. 5 dní před termínem SZZ
Filmová režie Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 05.08.2024 05.09.2024
Režie Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 05.08.2024 05.09.2024 Písemnou práci odevzdat max.měsíc před termínem SZZ, posudky v KOSU nahrané max. 5 dní před termínem SZZ
Filmová režie Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 11.08.2024 11.09.2024
Režie Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 11.08.2024 11.09.2024 Písemnou práci odevzdat max.měsíc před termínem SZZ, posudky v KOSU nahrané max. 5 dní před termínem SZZ
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Produkce Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 20.05.2024 19.06.2024
Produkce Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 20.05.2024 19.06.2024
Produkce Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 27.05.2024 26.06.2024
Produkce Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 27.05.2024 26.06.2024
Produkce Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 12.08.2024 11.09.2024
Produkce Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 12.08.2024 11.09.2024
Produkce Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 19.08.2024 18.09.2024
Produkce Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 19.08.2024 18.09.2024
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Scenáristika a dramaturgie Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 14.05.2024 14.06.2024 Svázanou práci v jedné kopii odevzdat na katedře do 14. 5. 2024
Scenáristika a dramaturgie Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 14.05.2024 14.06.2024 Svázanou práci v jedné kopii odevzdat na katedře do 14. 5. 2024
Scenáristika a dramaturgie Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 17.05.2024 17.06.2024 Svázanou práci v jedné kopii odevzdat na katedře do 17. 5. 2024
Scenáristika a dramaturgie Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 17.05.2024 17.06.2024 Svázanou práci v jedné kopii odevzdat na katedře do 17. 5. 2024
Scenáristika a dramaturgie Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 12.08.2024 12.09.2024 Svázanou práci v jedné kopii odevzdat na katedře do 12. 8. 2024
Scenáristika a dramaturgie Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 12.08.2024 12.09.2024 Svázanou práci v jedné kopii odevzdat na katedře do 12. 8. 2024
Scenáristika a dramaturgie Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 26.08.2024 26.09.2024 Svázanou práci v jedné kopii odevzdat na katedře do 26. 8. 2024
Scenáristika a dramaturgie Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 26.08.2024 26.09.2024 Svázanou práci v jedné kopii odevzdat na katedře do 26. 8. 2024
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Montage Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 06.05.2024 05.06.2024
Střihová skladba Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 07.05.2024 07.06.2024
Střihová skladba Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 07.05.2024 07.06.2024
Montage Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 05.08.2024 05.09.2024
Střihová skladba Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 12.08.2024 09.09.2024
Střihová skladba Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 12.08.2024 12.09.2024
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Zvuková tvorba Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 12.08.2024 11.09.2024 projekce 10.9.2024 v SF
Zvuková tvorba Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 26.08.2024 26.09.2024 projekce 25.9.2024 v SF
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Cinema and Digital Media Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 13.05.2024 13.06.2024
Directing Cinema and Digital Media Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 13.05.2024 13.06.2024
Cinema and Digital Media Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 12.08.2024 12.09.2024
Directing Cinema and Digital Media Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 12.08.2024 12.09.2024