Random Image
Studijní oddělení, předpisy a formuláře

SZZ Termíny - FSE Dates

2022/2023

Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Audiovizuální studia Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 27.05.2024 27.06.2024 Odevzdání teoretické práce do KOSu nejpozději 27. 5. 2024. Jednu svázanou a podepsanou kopii odevzdat na katedře. Obhajoby v Projekci 19/6, v GAMU 26/6, zkouška a obhajoba teoretické práce 27/6.
Audiovizuální studia Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 27.05.2024 27.06.2024 Odevzdání teoretické práce do KOSu nejpozději 27. 5. 2024. Jednu svázanou a podepsanou kopii odevzdat na katedře. Obhajoby v Projekci 19/6, v GAMU 26/6, zkouška a obhajoba teoretické práce 27/6.
Audiovizuální studia Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 27.05.2024 27.06.2024 Odevzdání teoretické práce do KOSu nejpozději 27. 5. 2024. Jednu svázanou a podepsanou kopii odevzdat na katedře. Obhajoby v Projekci 19/6, v GAMU 26/6, zkouška a obhajoba teoretické práce 27/6.
Audiovizuální studia Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 27.05.2024 27.06.2024 Odevzdání teoretické práce do KOSu nejpozději 27. 5. 2024. Jednu svázanou a podepsanou kopii odevzdat na katedře. Obhajoby v Projekci 19/6, v GAMU 26/6, zkouška a obhajoba teoretické práce 27/6.
Audiovizuální studia Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 08.08.2024 09.09.2024 Odevzdání teoretické práce do KOSu nejpozději 8. spna 2024. Jednu svázanou a podepsanou kopii odevzdat na katedře. Obhajoby v Projekci 19/6, v GAMU 26/6, zkouška a obhajoba teoretické práce 9-10/9.
Audiovizuální studia Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 08.08.2024 09.09.2024 Odevzdání teoretické práce do KOSu nejpozději 8. 8. 2024. Jednu svázanou a podepsanou kopii odevzdat na katedře. Obhajoby v Projekci 19/6, v GAMU 26/6, zkouška a obhajoba teoretické práce 9-10/9.
Audiovizuální studia Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 08.08.2024 09.09.2024 Odevzdání teoretické práce do KOSu nejpozději 8. 8. 2024. Jednu svázanou a podepsanou kopii odevzdat na katedře. Obhajoby v Projekci 19/6, v GAMU 26/6, zkouška a obhajoba teoretické práce 9-10/9.
Audiovizuální studia Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 08.08.2024 09.09.2024 Odevzdání teoretické práce do KOSu nejpozději 8. 8. 2024. Jednu svázanou a podepsanou kopii odevzdat na katedře. Obhajoby v Projekci 19/6, v GAMU 26/6, zkouška a obhajoba teoretické práce 9-10/9.
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Animovaná tvorba Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 30.04.2024 03.06.2024 30.4.2024 zaneste na katedru animované tvorby 1 exemplář svázané teoretické prace v pevné vazbě. Magisterská práce musí být nahrána v KOSu v PDF do 29.4.2024. Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u magisterské práce musí být ve stejném znění v KOSu jako v písemné práci). 30.4.2024 odeslat magisterskou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.
Animovaná tvorba Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 30.04.2024 03.06.2024 30.4.2024 zaneste na katedru animované tvorby 1 exemplář svázané teoretické prace v pevné vazbě. Magisterská práce musí být nahrána v KOSu v PDF do 29.4.2024. Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u magisterské práce musí být ve stejném znění v KOSu jako v písemné práci). 30.4.2024 odeslat magisterskou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.
Animovaná tvorba Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 30.04.2024 04.06.2024 30.4.2024 zaneste na katedru animované tvorby 1 exemplář svázané teoretické prace v pevné vazbě.Bakalářská práce musí být nahrána v KOSu v PDF do 29.4.2024. Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u bakalářské práce musí být ve stejném znění v KOSu jako v písemné práci). 30.4.2024 odeslat bakalářskou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.b
Animovaná tvorba Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 30.04.2024 04.06.2024 30.4.2024 zaneste na katedru animované tvorby 1 exemplář svázané teoretické prace v pevné vazbě.Bakalářská práce musí být nahrána v KOSu v PDF do 29.4.2024. Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u bakalářské práce musí být ve stejném znění v KOSu jako v písemné práci). 30.4.2024 odeslat bakalářskou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.
Animovaná tvorba Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 08.08.2024 10.09.2024 8.8.2024 zaneste na katedru animované tvorby 1 exemplář svázané teoretické prace v pevné vazbě. Bakalářská práce musí být nahrána v KOSu v PDF do 8.8.2024. Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u bakalářské práce musí být ve stejném znění v KOSu jako v písemné práci). 8.8.2024 odeslat bakalářskou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.
Animovaná tvorba Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 08.08.2024 10.09.2024 8.8.2024 zaneste na katedru animované tvorby 1 exemplář svázané teoretické prace v pevné vazbě. Bakalářská práce musí být nahrána v KOSu v PDF do 8.8.2024. Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u bakalářské práce musí být ve stejném znění v KOSu jako v písemné práci). 8.8.2024 odeslat bakalářskou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.
Animovaná tvorba Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 08.08.2024 11.09.2024 8.8.2024 zaneste na katedru animované tvorby 1 exemplář svázané teoretické prace v pevné vazbě. Bakalářská práce musí být nahrána v KOSu v PDF do 8.8.2024. Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u bakalářské práce musí být ve stejném znění v KOSu jako v písemné práci). 8.8.2024 odeslat bakalářskou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.
Animovaná tvorba Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 08.08.2024 11.09.2024 8.8.2024 zaneste na katedru animované tvorby 1 exemplář svázané teoretické prace v pevné vazbě. Bakalářská práce musí být nahrána v KOSu v PDF do 8.8.2024. Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u bakalářské práce musí být ve stejném znění v KOSu jako v písemné práci). 8.8.2024 odeslat bakalářskou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.
Animovaná tvorba Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 27.08.2024 24.09.2024 27.8.2024.2024 zaneste na katedru animované tvorby 1 exemplář svázané teoretické prace v pevné vazbě. Magisterská práce musí být nahrána v KOSu v PDF do 27.8.2024. Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u magisterské práce musí být ve stejném znění v KOSu jako v písemné práci). 27.8.2024 odeslat magisterskou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.
Animovaná tvorba Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 27.08.2024 24.09.2024 27.8.2024.2024 zaneste na katedru animované tvorby 1 exemplář svázané teoretické prace v pevné vazbě. Magisterská práce musí být nahrána v KOSu v PDF do 27.8.2024. Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u magisterské práce musí být ve stejném znění v KOSu jako v písemné práci). 27.8.2024 odeslat magisterskou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Dokumentární tvorba Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 09.08.2024 05.09.2024 Do 9. 8. 2024 nahrát teoret. bakalářskou práci do KOSu a odevzdat svázanou práci ve dvou vyhotoveních na sekretariát KDT FAMU a do 2. 9. 2024 odevzdat do Studia FAMU bakalářský film. Ve čtvrtek 5. 9. 2024 od 9-12h ústní zkoušení z předmětů „Dějiny českého a světového dokumentárního filmu“ a „Dějiny světové kinematografie“ v učebně KDT 211. V pondělí 9. 9. 2024 od 9-14h v Projekci Studia projekce bakalář. filmů a od 15-18h ústní obhajoby v učebně U2.
Dokumentární tvorba Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 09.08.2024 05.09.2024 Do 9. 8. 2024 nahrát teoret. bakalářskou práci do KOSu a odevzdat svázanou práci ve dvou vyhotoveních na sekretariát KDT FAMU a do 2. 9. 2024 odevzdat do Studia FAMU bakalářský film. Ve čtvrtek 5. 9. 2024 od 9-12h ústní zkoušení z předmětů „Dějiny českého a světového dokumentárního filmu“ a „Dějiny světové kinematografie“ v učebně KDT 211. V pondělí 9. 9. 2024 od 9-14h v Projekci Studia projekce bakalář. filmů a od 15-18h ústní obhajoby v učebně U2.
Dokumentární tvorba Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 09.08.2024 05.09.2024 Do 9. 8. 2024 nahrát teoret. magisterskou práci do KOSu a odevzdat svázanou práci ve dvou vyhotoveních na sekretariát KDT FAMU a do 3. 9. 2024 odevzdat do Studia FAMU absolventský film. Ve čtvrtek 5. 9. 2024 od 13-15h ústní zkoušení z předmětů „Dokumentární film – historicko-teoretická východiska“ a „Dokumentární film – reflexe a metody současné praxe“ v učebně KDT 211. V úterý 10. 9. 2024 od 9-11:30h v Projekci FAMU projekce absolv. filmů a od 11:45-14h ústní obhajoby v učebně U2.
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Cinematography Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 10.05.2024 10.06.2024
Cinematography Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 10.05.2024 10.06.2024
Kamera Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 10.05.2024 10.06.2024 státnicová projekce bude 3.6.2024 v projekci Studia FAMU od 9:00
Kamera Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 10.05.2024 10.06.2024 státnicová projekce bude 3.6. 2024 v projekci Studia FAMU od 9:00
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Filmová režie Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 19.05.2024 19.06.2024
Filmová režie Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 20.05.2024 20.06.2024
Filmová režie Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 05.08.2024 05.09.2024
Filmová režie Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 11.08.2024 11.09.2024
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Produkce Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 20.05.2024 19.06.2024
Produkce Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 20.05.2024 19.06.2024
Produkce Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 27.05.2024 26.06.2024
Produkce Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 27.05.2024 26.06.2024
Produkce Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 12.08.2024 11.09.2024
Produkce Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 12.08.2024 11.09.2024
Produkce Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 19.08.2024 18.09.2024
Produkce Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 19.08.2024 18.09.2024
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Scenáristika a dramaturgie Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 14.05.2024 14.06.2024 Svázanou práci v jedné kopii odevzdat na katedře do 14. 5. 2024
Scenáristika a dramaturgie Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 14.05.2024 14.06.2024 Svázanou práci v jedné kopii odevzdat na katedře do 14. 5. 2024
Scenáristika a dramaturgie Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 17.05.2024 17.06.2024 Svázanou práci v jedné kopii odevzdat na katedře do 17. 5. 2024
Scenáristika a dramaturgie Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 17.05.2024 17.06.2024 Svázanou práci v jedné kopii odevzdat na katedře do 17. 5. 2024
Scenáristika a dramaturgie Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 12.08.2024 12.09.2024 Svázanou práci v jedné kopii odevzdat na katedře do 12. 8. 2024
Scenáristika a dramaturgie Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 12.08.2024 12.09.2024 Svázanou práci v jedné kopii odevzdat na katedře do 12. 8. 2024
Scenáristika a dramaturgie Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 26.08.2024 26.09.2024 Svázanou práci v jedné kopii odevzdat na katedře do 26. 8. 2024
Scenáristika a dramaturgie Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 26.08.2024 26.09.2024 Svázanou práci v jedné kopii odevzdat na katedře do 26. 8. 2024
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Cinema and Digital Media Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 13.05.2024 13.06.2024
Directing Cinema and Digital Media Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 13.05.2024 13.06.2024
Cinema and Digital Media Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 12.08.2024 12.09.2024
Directing Cinema and Digital Media Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 12.08.2024 12.09.2024