Random Image
Studijní oddělení, předpisy a formuláře

SZZ Termíny - FSE Dates

2022/2023

Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Dokumentární tvorba Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 21.12.2023 23.01.2024 Do 21. 12. 2023 nahrát teoret. bakalářskou práci do KOSu a odevzdat svázanou práci ve dvou vyhotoveních na sekretariát KDT FAMU a do 16. 1. 2024 odevzdat do Studia FAMU bakalářský film. V úterý 23. 1. 2024 od 9:30-11h ústní zkoušení z předmětů „Dějiny českého a světového dokumentárního filmu“ a „Dějiny světové kinematografie“ v učebně KDT 211; od 12-13:30h v Projekci FAMU projekce bakalář. filmů; od 13:45-15h ústní obhajoby v učebně KDT 211.
Dokumentární tvorba Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 21.12.2023 23.01.2024 Do 21. 12. 2023 nahrát teoret. magisterskou práci do KOSu a odevzdat svázanou práci ve dvou vyhotoveních na sekretariát KDT FAMU a do 16. 1. 2024 odevzdat do Studia FAMU absolventský film. V úterý 23. 1. 2024 od 9:30-11h ústní zkoušení z předmětů „Dokumentární film – historicko-teoretická východiska“ a „Dokumentární film – reflexe a metody současné praxe“ v učebně KDT 211; od 12-13:30h v Projekci FAMU projekce absolvent. filmů; od 14:45-15h ústní obhajoby v učebně KDT 211.
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Cinematography Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 08.01.2024 07.02.2024
Cinematography Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 08.01.2024 07.02.2024
Kamera Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 08.01.2024 07.02.2024 Projekce bude 29.1. 2024
Kamera Filmová a televizní fakulta Bakalářský do 08.01.2024 07.02.2024 projekce filmů bude 29.1. 2024 ve Studiu FAMU
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Scenáristika a dramaturgie Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 31.12.2023 31.01.2024
Scenáristika a dramaturgie Filmová a televizní fakulta Navazující magisterský do 31.12.2023 31.01.2024
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Program nebo obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka