logo FAMU
Studijní oddělení, předpisy a formuláře

SZZ Termíny - FSE Dates

2022/2023 

Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Audiovizuální studia Centrum audiovizuálních studií
Navazující magisterský
do 25. 5. 2023 27. 6. 2023 -
29. 6. 2023
Odevzdání svázané teoretické práce na katedře a její nahrání do KOSu do 25.5.2023. Obhajoby v GAMU 27/6, obhajoby v Projekci 28/6, zkouška a obhajoba teoretické práce 29/6
Audiovizuální studia Centrum audiovizuálních studií
Bakalářský
do 25. 5. 2023 27. 6. 2023 -
29. 6. 2023
Odevzdání svázané teoretické práce na katedře a její nahrání do KOSu do 25.5.2023. Obhajoby v GAMU 27/6, obhajoby v Projekci 28/6, zkouška a obhajoba teoretické práce 29/6.
Audiovizuální studia Centrum audiovizuálních studií
Bakalářský
do 25. 5. 2023 27. 6. 2023 -
29. 6. 2023
Odevzdání svázané teoretické práce na katedře a její nahrání do KOSu do 25.5.2023. Obhajoby v GAMU 27/6, obhajoby v Projekci 28/6, zkouška a obhajoba teoretické práce 29/6
Audiovizuální studia Centrum audiovizuálních studií
Bakalářský
do 11. 8. 2023 11. 9. 2023 Nahrání práce do KOSu s vyplněním všech příslušných kolonek a odevzdání 1x svázané teoretické práce do 11. srpna 2023.
Audiovizuální studia Centrum audiovizuálních studií
Bakalářský
do 11. 8. 2023 11. 9. 2023 Nahrání práce do KOSu s vyplněním všech příslušných kolonek a odevzdání 1x svázané teoretické práce do 11. srpna 2023.
Audiovizuální studia Centrum audiovizuálních studií
Navazující magisterský
do 18. 8. 2023 18. 9. 2023 Nahrání práce do KOSu s vyplněním všech příslušných kolonek a odevzdání 1x svázané teoretické práce do 18. srpna 2023.
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Animovaná tvorba Katedra animované tvorby
Bakalářský
do 26. 4. 2023 5. 6. 2023 26.4..2023 zaneste na katedru animované tvorby 2 exempláře svázaných teoretických prací v pevné vazbě + CD s nahranou bakalářskou prací v PDF v obalu (nalepenou na vnitřní zadní straně desky bakalářské práce). Bakalářská práce musí být zavedena a nahrána v KOSu v PDF dne 25.6..2023 Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u bakalářské práce musí být ve stejném znění v KOSu jako písemné práci). 2.5.2023 odeslat bakalářskou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.
Animovaná tvorba Katedra animované tvorby
Bakalářský
do 26. 4. 2023 5. 6. 2023 26.4..2023 zaneste na katedru animované tvorby 2 exempláře svázaných teoretických prací v pevné vazbě + CD s nahranou bakalářskou prací v PDF v obalu (nalepenou na vnitřní zadní straně desky bakalářské práce). Bakalářská práce musí být zavedena a nahrána v KOSu v PDF dne 25.6..2023 Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u bakalářské práce musí být ve stejném znění v KOSu jako písemné práci). 2.5.2023 odeslat bakalářskou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.
Animovaná tvorba Katedra animované tvorby
Navazující magisterský
do 26. 4. 2023 7. 6. 2023 26.4..2023 zaneste na katedru animované tvorby 2 exempláře svázaných teoretických prací v pevné vazbě + CD s nahranou diplomovou práci v PDF v obalu (nalepenou na vnitřní zadní straně desky diplomové práce). Diplomové práce musí být zavedena a nahrána v KOSu v PDF dne 25.4.2023 ! Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u diplomové práce musí být ve stejném znění v KOSu jako písemné práci). 30.8.2022 odeslat diplomovou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.
Animovaná tvorba Katedra animované tvorby
Navazující magisterský
do 26. 4. 2023 7. 6. 2023 26.4..2023 zaneste na katedru animované tvorby 2 exempláře svázaných teoretických prací v pevné vazbě + CD s nahranou diplomovou práci v PDF v obalu (nalepenou na vnitřní zadní straně desky diplomové práce). Diplomové práce musí být zavedena a nahrána v KOSu v PDF dne 25.4.2023 ! Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u diplomové práce musí být ve stejném znění v KOSu jako písemné práci). 30.8.2022 odeslat diplomovou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.
Animovaná tvorba Katedra animované tvorby
Bakalářský
do 14. 8. 2023 13. 9. 2023 14.8.2023 zaneste na katedru animované tvorby 2 exempláře svázaných teoretických prací v pevné vazbě + CD s nahranou bakalářskou prací v PDF v obalu (nalepenou na vnitřní zadní straně desky bakalářské práce). Bakalářská práce musí být zavedena a nahrána v KOSu v PDF dne 13.8.2023 Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u bakalářské práce musí být ve stejném znění v KOSu jako písemné práci).14.8.2023 odeslat bakalářskou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.
Animovaná tvorba Katedra animované tvorby
Bakalářský
do 14. 8. 2023 13. 9. 2023 14.8.2023 zaneste na katedru animované tvorby 2 exempláře svázaných teoretických prací v pevné vazbě + CD s nahranou bakalářskou prací v PDF v obalu (nalepenou na vnitřní zadní straně desky bakalářské práce). Bakalářská práce musí být zavedena a nahrána v KOSu v PDF dne 13.8.2023 Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u bakalářské práce musí být ve stejném znění v KOSu jako písemné práci).14.8.2023 odeslat bakalářskou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.
Animovaná tvorba Katedra animované tvorby
Navazující magisterský
do 14. 8. 2023 19. 9. 2023 14.8.2023 zaneste na katedru animované tvorby 2 exempláře svázaných teoretických prací v pevné vazbě + CD s nahranou magisterskou prací v PDF v obalu (nalepenou na vnitřní zadní straně desky magisterské práce). Magisterská práce musí být zavedena a nahrána v KOSu v PDF dne 13.8.2023 Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u magisterské práce musí být ve stejném znění v KOSu jako písemné práci).14.8.2023 odeslat magisterskou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.
Animovaná tvorba Katedra animované tvorby
Navazující magisterský
do 14. 8. 2023 19. 9. 2023 14.8.2023 zaneste na katedru animované tvorby 2 exempláře svázaných teoretických prací v pevné vazbě + CD s nahranou magisterskou prací v PDF v obalu (nalepenou na vnitřní zadní straně desky magisterské práce). Magisterská práce musí být zavedena a nahrána v KOSu v PDF dne 13.8.2023 Vyplněné všechny položky v KOSu související se SZZ - film i práce (Anotace u magisterské práce musí být ve stejném znění v KOSu jako písemné práci).14.8.2023 odeslat magisterskou práci svému vedoucímu práce a oponentovi na mail.
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Dokumentární tvorba Katedra dokumentární tvorby
Navazující magisterský
do 11. 8. 2023 7. 9. 2023 -
12. 9. 2023
Do 11. 8. 2023 nahrát teoret. magisterskou práci do KOSu a odevzdat svázanou práci ve dvou vyhotoveních na sekretariát KDT FAMU; 7. 9. 2023 od 13:30-16h zkoušení z DF - historicko-teoretická východiska a DF - refelexe a metody současné praxe v učebně KDT 217; 12. 9. 2023 od 9:30-12:30h v Projekci FAMU projekce absolventského filmu; 12. 9. 2023 od 14-16:30h ústní obhajoby v učebně U2.
Dokumentární tvorba Katedra dokumentární tvorby
Bakalářský
do 11. 8. 2023 7. 9. 2023 -
11. 9. 2023
Do 11. 8. 2023 nahrát teoret. bakalářskou práci do KOSu a odevzdat svázanou práci ve dvou vyhotoveních na sekretariát KDT FAMU; 7. 9. 2023 od 9:30-12:30h zkoušení z Dějin českého a světového DF a z Dějin světové kinematografie v učebně KDT 217; 11. 9. 2023 od 9:30-12:30h v Projekci FAMU projekce bc. filmu; 11. 9. 2022 od 14-17h ústní obhajoby v učebně U2.
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Fotografie Katedra fotografie
Bakalářský
do 24. 4. 2023 8. 6. 2023 -
17. 6. 2023
Český BcA. program - do 24.4. nahrát teoretickou práci se všemi náležitostmi do KOSu a na katedru odevzdat 1 výtisk v pevné vazbě (CD se již neodevzdává). Zavedení práce do KOSu a vyplnění všech kolonek platí i pro výstavní projekt.
Fotografie Katedra fotografie
Bakalářský
do 24. 4. 2023 8. 6. 2023 -
17. 6. 2023
Fotografie Katedra fotografie
Navazující magisterský
do 24. 4. 2023 8. 6. 2023 -
17. 6. 2023
Český MgA. program - do 24. 4. nahrát teoretickou práci se všemi náležitostmi do KOSu a na katedru odevzdat 1 výtisk v pevné vazbě (CD se již neodevzdává). Zavedení práce do KOSu a vyplnění všech kolonek platí i pro výstavní projekt a fotoknihu.
Fotografie Katedra fotografie
Navazující magisterský
do 24. 4. 2023 8. 6. 2023 -
17. 6. 2023
Český MgA. program - do 24. 4. nahrát teoretickou práci se všemi náležitostmi do KOSu a na katedru odevzdat 1 výtisk v pevné vazbě (CD se již neodevzdává). Zavedení práce do KOSu a vyplnění všech kolonek platí i pro výstavní projekt a fotoknihu.
Fotografie Katedra fotografie
Navazující magisterský
do 24. 4. 2023 8. 6. 2023 -
17. 6. 2023
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Herní design Katedra herního designu
Navazující magisterský
do 28. 8. 2023 25. 9. 2023 -
26. 9. 2023
25.9.2023 - obhajoby teoretických diplomových prací a státnice, 26.9.2023 - obhajoby praktických diplomových prací.
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Cinematography Katedra kamery
Navazující magisterský
do 9. 5. 2023 9. 6. 2023
Kamera Katedra kamery
Bakalářský
do 9. 5. 2023 9. 6. 2023 projekce bude 2.9. 2023 od 9:00 v projekci FAMU - Lažanský palác
Kamera Katedra kamery
Navazující magisterský
do 9. 5. 2023 9. 6. 2023 Projekce bude 2.6. 2023 v 9:00 v projekci FAMU - Lažanský palác
Kamera Katedra kamery
Bakalářský
do 14. 8. 2023 13. 9. 2023 Projekce filmů bude 7.9. 2023 od 9:00 v projekci FAMU - Lažanský palác
Kamera Katedra kamery
Navazující magisterský
do 25. 8. 2023 25. 9. 2023 Projekce filmů bude 12.9. 2023 od 9:00 v projekci Studia FAMU - Klimentská 4
Cinematography Katedra kamery
Navazující magisterský
do 25. 8. 2023 25. 9. 2023
Kamera Katedra kamery
Navazující magisterský
do 25. 8. 2023 25. 9. 2023 Projekce filmů bude 12.9. 2023 od 9:00 v projekci Studia FAMU - Klimentská 4
Cinematography Katedra kamery
Navazující magisterský
do 25. 8. 2023 25. 9. 2023
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Režie Katedra režie
Navazující magisterský
do 25. 5. 2023 27. 6. 2023 Jarní termín
Režie Katedra režie
Bakalářský
do 29. 5. 2023 29. 6. 2023 jarní termín
Režie Katedra režie
Bakalářský
do 14. 8. 2023 14. 9. 2023 zadání VŠKP do 20.2.2023, odevzdání písemné práce do 17.8.2023
Režie Katedra režie
Navazující magisterský
do 19. 8. 2023 19. 9. 2023 datum zadání VŠKP 20.2.2023, termín odevzdání písemné práce do 19.8.2023
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Produkce Katedra produkce
Bakalářský
do 21. 5. 2023 21. 6. 2023 -
22. 6. 2023
Produkce Katedra produkce
Bakalářský
do 21. 5. 2023 21. 6. 2023 -
22. 6. 2023
Produkce Katedra produkce
Navazující magisterský
do 28. 5. 2023 28. 6. 2023 -
29. 6. 2023
Produkce Katedra produkce
Bakalářský
do 13. 8. 2023 13. 9. 2023 -
14. 9. 2023
Produkce Katedra produkce
Bakalářský
do 13. 8. 2023 13. 9. 2023 -
14. 9. 2023
Produkce Katedra produkce
Navazující magisterský
do 20. 8. 2023 20. 9. 2023 -
21. 9. 2023
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Scenáristika a dramaturgie Katedra scenáristiky a dramaturgie
Bakalářský
do 15. 5. 2023 15. 6. 2023 Svázané práce v pevné vazbě odevzdat na katedře do 15/5/2023.
Scenáristika a dramaturgie Katedra scenáristiky a dramaturgie
Bakalářský
do 15. 5. 2023 15. 6. 2023 Svázané práce v pevné vazbě odevzdat na katedře do 15/5/2023.
Scenáristika a dramaturgie Katedra scenáristiky a dramaturgie
Navazující magisterský
do 16. 5. 2023 16. 6. 2023 Svázané práce v pevné vazbě odevzdat na katedře do 16/5/2023.
Scenáristika a dramaturgie Katedra scenáristiky a dramaturgie
Navazující magisterský
do 16. 5. 2023 16. 6. 2023 Svázané práce v pevné vazbě odevzdat na katedře do 16/5/2023.
Scenáristika a dramaturgie Katedra scenáristiky a dramaturgie
Bakalářský
do 14. 8. 2023 14. 9. 2023 -
15. 9. 2023
Svázané práce v pevné vazbě odevzdat na katedře do 14/8/2023.
Scenáristika a dramaturgie Katedra scenáristiky a dramaturgie
Bakalářský
do 14. 8. 2023 14. 9. 2023 -
15. 9. 2023
Svázané práce v pevné vazbě odevzdat na katedře do 14/8/2023.
Scenáristika a dramaturgie Katedra scenáristiky a dramaturgie
Navazující magisterský
do 28. 8. 2023 26. 9. 2023 -
27. 9. 2023
Svázané práce v pevné vazbě odevzdat na katedře do 28/8/2023.
Scenáristika a dramaturgie Katedra scenáristiky a dramaturgie
Navazující magisterský
do 28. 8. 2023 26. 9. 2023 -
27. 9. 2023
Svázané práce v pevné vazbě odevzdat na katedře do 28/8/2023.
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Střihová skladba Katedra střihové skladby
Navazující magisterský
do 2. 5. 2023 1. 6. 2023
Montage Katedra střihové skladby
Navazující magisterský
do 3. 5. 2023 2. 6. 2023
Montage Katedra střihové skladby
Navazující magisterský
do 8. 8. 2023 5. 9. 2023 -
6. 9. 2023
Střihová skladba Katedra střihové skladby
Navazující magisterský
do 14. 8. 2023 11. 9. 2023 -
12. 9. 2023
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Zvuková tvorba Katedra zvukové tvorby
Bakalářský
do 22. 5. 2023 22. 6. 2023 projekce ve středu 21.6.2023
Zvuková tvorba Katedra zvukové tvorby
Navazující magisterský
do 29. 5. 2023 29. 6. 2023 projekce ve středu 28.6.2023
Zvuková tvorba Katedra zvukové tvorby
Bakalářský
do 14. 8. 2023 14. 9. 2023 projekce 13.9.2023 ve Studiu FAMU
Zvuková tvorba Katedra zvukové tvorby
Bakalářský
do 14. 8. 2023 14. 9. 2023 projekce 13.9.2023 ve Studiu FAMU
Zvuková tvorba Katedra zvukové tvorby
Navazující magisterský
do 28. 8. 2023 27. 9. 2023 projekce 26.9.2023 ve Studiu FAMU
Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Cinema and Digital Media FAMU International
Navazující magisterský
do 9. 5. 2023 9. 6. 2023
Cinema and Digital Media FAMU International
Navazující magisterský
do 15. 8. 2023 15. 9. 2023

.
.