logo FAMU
Studijní oddělení, předpisy a formuláře

Harmonogram AMU 2021/2022

Začátek akademického roku 2021/2022

1. 10. 2021

Imatrikulace

4. 10. 2021

Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů zimního semestru

(5 týdnů)

20. 9. – 24. 10. 2021

Výuka v zimním semestru (12 týdnů)

1. 10. – 23. 12. 2021

Zimní prázdniny

24. 12. 2021 – 2. 1. 2022

Zkouškové období za zimní semestr (6 týdnů)

 3. 1. – 11. 2. 2022

Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů letního semestru

(4 týdny)

 31. 1.* – 27. 2. 2022

Opravné termíny zkoušek

31. 1. – 11. 2. 2022

Výuka v letním semestru (14 týdnů)

14. 2. – 20. 5. 2022

Zkouškové období za letní semestr (6 týdnů)

23. 5. – 30. 6. 2022

Začátek zápisu do vyššího ročníku

1. 6. 2022

Letní prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2022

Opravné termíny zkoušek a termíny náhradních zkoušek

1. 9. – 14. 9. 2022

Konec akademického roku 2021/2022

30. 9. 2022

Začátek akademického roku 2022/2023

1. 10. 2022


 

 

* zápis předmětů bude v KOS otevřen v 9:00

** přesný počet týdnů výuky v LS stanoví fakultní harmonogramy, přičemž minimální počet týdnů kontaktní výuky činí 12, a to dle reálného rozložení studijní zátěže v čase; pro výuku realizovanou centrálními pracovišti (jazyky, tělesná výchova) platí centrální harmonogram AMU.
.