Random Image
Studentské evaluace předmětů

STUDENTSKÉ EVALUACE PŘEDMĚTŮ

 

Studentské hodnocení předmětů je důležitým nástrojem pro sledování kvality výuky a spokojenosti studujících. Jde o jedinečnou zpětnou vazbu pro vyučující/ho, katedru i vedení školy. Hodnocení je v prvé řadě vodítkem k dlouhodobému sledování studijního programu a podnětům k jeho případným změnám.

Pokud se chcete aktivně spolupodílet na tom, jak vaše výuka probíhá a co vám vaše studium na FAMU přináší, zapojte se do evaluace.

EVALUACE V 7 BODECH:


1) Slouží ke zkvalitnění výuky na bázi vašich potřeb. 

2) Najdete jej v KOSu, zabere zhruba 5 minut a vyplňuje se a odesílá ke každému předmětu zvlášť. 

3) Je anonymní. 

4) Čím víc odpovědí, tím přesnější data a efektivnější zapracování.  

5) Jednotliví vyučující mají přístup k evaluacím jimi vyučovaných předmětů; vedoucí katedry k hodnocení všech předmětů vypsaných na dané katedře; vedení školy ke všem hodnocením. 

6)  V dotazníku zjišťujeme množství vaší nepřímé výuky v jednotlivých předmětech.

7) Zaměřujeme se na kvalitu mezikatederních předmětů a předmětů společného základu.

1) SMYSLUPLNOST

Jistě máte z vaší výuky nějaké pocity, které jsou pro nás velmi důležité. Možná se vám vaše výuka, či některé její části, líbí přesně taková, jaká je. I to bychom potřebovali vědět, stejně jako to, pokud vám v jiných případech něco schází. Zapojením se do evaluací vyjadřujete svůj zájem participovat na tom, aby výuka na naší škole byla neustále špičková a rozvíjela se. Aby byl proces nastavení a rozvoje výuky smysluplný, musí zohledňovat jak odborný názor pedagoga/pedagožky a katedry, tak názor studujících. Jde o časově i odborně náročný proces, ale záleží nám na tom, abyste byly/i jeho součástí. FAMU je o vás a pro vás. Pojďte nám pomoci to co nejvíc naplňovat. 

2) KDE A JAK

Každý předmět má vlastní evaluační dotazník – podávat feedback proto můžete průběžně. Jednotlivý dotazník zabere zhruba 5 minut. Najdete jej v KOSu – Předměty > Evaluace předmětů.
Návod k evaluacím naleznete zde.

3) HODNOCENÍ JE ANONYMNÍ

Dozví se někdo jména hodnotících? Hodnocení je zcela anonymní a ani správce aplikace/portálu se nemůže dozvědět, jak který/á studující hodnotil/a.

4) VÁHA HODNOCENÍ SE PŘÍMO ÚMĚRNĚ ZVYŠUJE S MÍROU NÁVRATNOSTI...

... proto je důležitý hlas každé/ho z vás.

Tip: Rozumíme tomu, že toho máte hodně a zkrátka nestíháte vyplňovat všechno. V takovém případě máte možnost nevyplňovat otevřené otázky, a soustředit se pouze na otázky zaškrtávací. Takto vyplněný dotazník vám zabere pár minut, a i tak má jeho vyplnění smysl. Pakliže budete mít na srdci něco, co se nedá vyjádřit ani jednou z nabízených možností, budeme rádi, využijete-li prostoru pro vlastní komentáře. Pokud nemáte možnost vyplnit dotazníky ke všem předmětům (na naší škole jich je opravdu velmi velký počet), vyberte si pouze:

- předměty, do nichž je zapsáno větší množství lidí: vyšší procento návratnosti dotazníků = vyšší výpovědní hodnota a větší přesnost zpětné vazby,

a/nebo

- předměty, ke kterým se potřebujete z jakéhokoliv důvodu vyjádřit.

5) KDO VÝSLEDKY UVIDÍ?

Jednotliví vyučující mají přístup k evaluacím jimi vyučovaných předmětů; vedoucí katedry k hodnocení všech předmětů vypsaných na dané katedře; vedení školy ke všem hodnocením. 
Pro garanty předmětů, vedoucí kateder a vedení školy je evaluace každého předmětu jedinečnou možností, jak od vás, studentů a studentek, získat přesně cílenou, důslednou, striktně anonymní a co nejvíce objektivní zpětnou vazbu. Určování obsahu studijních programů je z velké části vázáno na odborné posouzení pedagogů a garantů programů, ale stejně tak je důležité znát názor a přínos pro ty, kteří ho absolvují. 

6)  V DOTAZNÍKU ZJIŠŤUJEME MNOŽSTVÍ VAŠÍ NEPŘÍMÉ VÝUKY V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH

Vaše odpovědi nám pomohou správně zohlednit v kreditovém ohodnocení předmětů rozsah vaší nepřímé výuky – času, který student/ka stráví nad průběžným plněním zadaných úkolů, písemných či praktických, četbou povinné či doporučené literatury, přípravou na atestaci či jakoukoliv další doprovodnou činností spojenou s výukou a absolvováním předmětu. Čím více dat od vás studujících získáme, tím přesnější budeme mít obraz o vaší vytíženosti. Výsledky průzkumu umožní tvůrcům studijních programů korigovat a vyvážit množství úkolů pro samostudium tak, abyste vše stíhaly/i a zbyla vám energie i na vaše další oblíbené aktivity.

7) ZAMĚŘUJEME SE TAKÉ NA KVALITU MEZIKATEDERNÍCH PŘEDMĚTŮ A PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU

Vedle vaší společné tvorby jsou tím druhým, mezi katedrami spojujícím článkem vašeho vzdělávání na FAMU. Poskytují všeobecný a nutný rozhled v oblasti audiovize a jiných oblastí kultury a společnosti. Sdílíte je nejen se svými spolužačkami a spolužáky z ročníku či katedry, ale také s ostatními studujícími. Je to také možnost poznat se mezi sebou a sdílet přemýšlení v mnoha oblastech i vně vaší profese. 

Proto je velmi důležité, jak se z dosavadní podoby těchto předmětů cítíte, a zda jste s nimi spokojeny/i. Zda z vašeho pohledu naplňují výše zmíněné cíle (i když nyní prostřednictvím online výuky), nebo nabízí prostor pro zlepšení.

Návod (pro zvětšení obrázky rozklikněte):