logo FAMU

Výstup 

 

Během mentoringu studující průběžně dokumentuje svoji zkušenost a vývoj svého tvůrčího myšlení, ty pak následně zachytí v závěrečné zprávě, která má rozsah minimálně 4 normostrany a následující strukturu:

  jak konkrétně mentoring probíhal?

  kolik času jste s mentorkou/mentorem strávili?

•  jaké byly hlavní otázky či témata, která jste s mentorem/kou konzultovali?

•  jak jste se posunuli ve svém uvažování o filmu a jaké posuny nastaly v rozvoji vašeho školního filmu, který jste s mentorem/kou konzultovali?

Vrátit se na hlavní rozcestník:

Mentoringový program.
.