Random Image
Mentoringový program

Od 13. do 27. března 2024 spolupracoval se studujícími FAMU International finský scenárista Jan Nåls. S posluchačstvem magisterského programu Directing Cinema and Digital Media se soustředil na tvorbu scénářů tak, aby se posunuly směrem k závěrečné fázi vývoje a v režijních dílnách mohli vyučující zahájit přípravu realizace filmu s větším předstihem. Cílem této intenzivní práce byl razantní posun scénářů směrem k hotovému tvaru, který byl následně postoupen k výrobě ve film (cvičení). Jan Nåls svým profilem, znalostmi a neobyčejnou lidskou vstřícností doplnil přesně v kritickém čase semestru kmenové režijní mentory katedry FAMU International.

O lektorovi:

Jan Nåls se narodil se v Helsinkách v roce 1970 na vrcholu studené války. Helsinky byly malé město a v mnoha ohledech jím stále jsou. Chodil tam do školy a pokračoval ve studiu na Helsinské univerzitě. V polovině devadesátých let začal pracovat jako scenárista a na začátku roku 2000 jako scenáristický konzultant a učitel v oblasti filmu a médií. Nadále píše a rozvíjí fiktivní příběhy a koncepty a napsal také faktografické knihy o různých oblastech, jako je sportovní sázení a moderní divadlo. Ve své tvůrčí praxi se zabývá tématy vysídlení, identity a moci.

Vyučuje také scenáristiku a režii na katedře kultury a médií na Arcada UAS, kde působí jako docent. Více než deset let byl součástí výměnného programu mezi Afrikou a Finskem, což byla zkušenost, která otřásla jeho pohledem na svět. Změnila i jeho přístup k příběhům a přivedla ho k doktorskému studiu na Helsinské univerzitě, kde v roce 2019 úspěšně obhájil disertační práci. Ve své disertační práci zkoumal funkce empatie v mezikulturních vyprávěních a stále ho zajímá, co námi emocionálně hýbe a jak docházíme k pochopení druhého.

https://www.nalsjan.com/about

Projekt AMU, Hostující dílna - Jan Nåls, registrační číslo žádosti 0316000016 je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.

GALERIE

Foto: Anna Černická, Louisa Havránková