Random Image
Mentoringový program

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze od 21. do 24. května 2024 hostila mezinárodně uznávaného mexického režiséra Carlose Reygadase v rámci mentoringového programu, jímž škola propojuje své studující se současnou světovou kinematografií. 22. května proběhla v kině Edison i veřejná projekce filmu Naše doba (2018) a debata s tvůrcem spojená s autogramiádou knihy Přítomnost, kterou FAMU vydala v Nakladatelství AMU v překladu Alexandry Moralesové. Mentoringový program studenstvu nabídl promítaní vybraných filmů, dvě masterclass moderované studujícími Chen Yu Ying a Michelle Tseng a Jindřiškou Bláhovou, vedoucí Kabinetu teorie a historie audiovize FAMU. Program dále pokračoval individuálními konzultacemi vybraných studujících s tvůrcem.

“Carlos Reygadas je zásadní osobností pro mladé umělce a umělkyně v Evropě, i v Česku, což jsme viděli také na zájmu o jeho online masterclass v roce 2020. Na každém mentoringu jsou však klíčové individuální konzultace, protože studující mají možnost konfrontovat svoje přemýšlení o audiovizuálním vyjadřování s vyhraněnými osobnostmi a rozšířit si tak různost perspektiv a inspirací. Jsem tedy ráda, že Reygadas po několika letech jednání přijíždí. Autor s tak výrazným rukopisem bude jistě provokativním i podnětným partnerem v pedagogických diskusích," řekla děkanka FAMU Andrea Slováková.

Reygadas patří mezi přední osobnosti současného autorského filmu. Na festivalu v Cannes získal za obrazově hypnotické drama z prostředí náboženské skupiny žijící na severu Mexika Tiché světlo (2007) cenu poroty a za film Post Tenebras Lux (2012), citlivě zpracovaný příběh mladé rodiny, která se rozhodla odstěhovat z města na venkov, cenu za nejlepší režii. Původním povoláním právník a diplomat v současnosti představuje jeden z nejvýraznějších hlasů současné mexické kinematografie. Nestudoval na žádné filmové škole, učil se sledováním děl Michelangela Antonioniho, Alexandra Dovženka, Carla Theodora Dreyera nebo Andreje Tarkovského. Díky těmto vlivům se v jeho tvorbě mísí lokální kinematografická tradice a dědictví evropské avantgardy.

GALerie

Foto: Louisa Havránková, Anna Černická a Andrea Petrovičová