logo FAMU

Jak se přihlásit

 

Přihlášky

Studující připravuje přihlášku (v anglickém nebo českém jazyce), v níž uvádí konkrétní/ho mentora / mentorku. Během přípravy podkladů k přihlášce je třeba mít na zřeteli, že výběr mentora / mentorky závisí na jeho / její ochotě a časových možnostech a finančních možnostech fakulty. Také je vhodné uvést dvě až tři možnosti a počítat s více variantami.

 •  Svůj výběr můžete již před podáním přihlášky konzultovat s proděkanem pro zahraniční vztahy Davidem Čeňkem (david.cenek@famu.cz). 

 •  Typ mentoringového programu vybírejte s ohledem na svůj studijní plán. 

 •  Není smysluplné se přihlašovat, pokud vám zbývá 5 a méně měsíců do ukončení studia. 

 •  Pozor: účast v mentoringovém programu studující/ho neomlouvá z nesplnění studijních povinností.

 •  Program probíhá anglicky nebo v jazyce dle volby mentora.
 

PŘIHLÁŠKA DO MENTORINGOVÉHO PROGRAMU -

Postup

•  Dvakrát během akademického roku jsou vypisovány termíny odevzdání přihlášek. Dvakrát ročně je možnost setkání studujících s proděkanem pro zahraniční vztahy (studenti/ky budou o datech informování mailem a na webu fakulty). Individuální konzultace jsou také možné po předchozí dohodě.

TERMÍNY PRO DALŠÍ ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK BUDOU ZVEŘEJNĚNY V PROSINCI 2022.

 •  Student/ka vyplní přihlášku (viz. výše "Přihláška do mentoringového programu"). Studující nezajišťuje vyjádření, pouze vyplňuje údaje o své osobě, o projektu a navrhuje časový harmonogram. Spolu s přihláškou zašle motivační dopis. Dále je možné přiložit přílohy související s projektem/uměleckým výstupem (scénář, fotografie,, ukázky, koncept výstavy…) - tyto náležitosti je třeba připravit v anglickém jazyce, protože budou zaslány konkrétnímu mentorovi.

 •  Každý/á student/ka bude vyrozuměn/a o rozhodnutí do měsíce od uzavření výzvy emailovou formou. V případě záporného rozhodnutí obdrží  také odůvodnění.

 •  Student/ka se takto k ničemu nezavazuje, pouze projevuje zájem o zapojení do programu.

 •  Koordinátorem celého procesu je proděkan pro zahraniční vztahy. Studující se tedy neobracejí na vedoucí/ho katedry, ani na garanta studijního programu.

 •  Proděkan pro zahraniční vztahy koordinuje zpracování přihlášek.

Vrátit se na hlavní rozcestník:

Mentoringový program.
.