Random Image
Jazyková výuka

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA PRO ZAHRANIČNÍ UCHAZEČE O STUDIUM V ČJ

Zkouška z českého jazyka je povinnou součástí přijímacího řízení pro zahraniční uchazeče o studium v českém jazyce pokud uchazeč nedoloží znalost českého jazyka jiným způsobem:

a) úředním certifikátem akreditované instituce, zejména absolvováním zkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (Ústav jazykové a odborné přípravy), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince),

b) případně maturitní zkouškou z českého jazyka složené v ČR, či absolvováním jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce.

Seznam akreditovaných institucí, jejichž jazykovými zkouškami lze doložit požadovanou znalost českého jazyka, najdete zde.

Minimální požadovaná jazyková úroveň pro studium pro bakalářské a magisterské programy na FAMU je B1 podle SERRminimální požadovaná jazyková úroveň pro doktorské programy na FAMU je B2.

V případě, že uchazeč nedoloží znalost českého jazyka jedním z výše uvedených dokladů, bude po úspěšném vykonání přijímací zkoušky vyzván ke zkoušce z českého jazyka v rámci přijímacího řízení.

 

Bakalářské studijní programy

Zkouška z českého jazyka v rámci přijímacího řízení do bakalářských programu pro akademický rok 2024/2025 se bude nabídnuta úspěšných uchazečům přijímacího řízení. Předpokládaný termín zkoušky je konec února 2024. Více informací poskytne studijní oddělení FAMU.

Informace ke zkoušce budou zaslány s osvědčením o úspěšném vykonání přijímací zkoušky. 

 

Magisterské studijní programy

Předběžný termín zkoušky pro akademický rok 2024/2025 je konec září 2024.

Informace ke zkoušce budou zaslány s osvědčením o úspěšném vykonání přijímací zkoušky. 

 

Doktorské studijní programy

Předběžný termín zkoušky pro akademický rok 2024/2025 je konec června 2024, datum bude s předstihem upřesněno.

Informace ke zkoušce budou zaslány s osvědčením o úspěšném vykonání přijímací zkoušky. 

 

Konání zkoušky z českého jazyka je zpoplatněno. Poplatek za zkoušku činí 3 300 Kč.

Poplatkem se rozumí částka na účtu příjemce, tj. AMU. Veškeré poplatky spojené s bankovním převodem hradí odesílatel částky. Poplatek je nutné uhradit nejpozději 7 dnů po odeslání přihlášky ke zkoušce z českého jazyka. Potvrzení o platbě přineste prosím s sebou na zkoušku.

 

Platební údaje

Číslo účtu:19-5373180297/0100

Variabilní symbol: 7020100001

Specifický symbol: kód přihlášky ke studiu na AMU

Swift Code: KOMBCZPP 

IBAN format of KB account: CZ 5301000000195373180297 

Zpráva příjemci (účel platby): jméno a příjmení

Banka: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

Účet: Akademie múzických umění v Praze, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1

 

Zrušení nebo přesun přihlášky na jiný termín zkoušky

Do uzavření přihlášek pro daný termín:

  1. Při zrušení přihlášky se ze zaplacené částky odečítá nevratný registrační poplatek ve výši 500,- Kč, který bude použit na úhradu storno poplatku.
  2. Přesun přihlášky na jiný termín zkoušky je možný po zaplacení manipulačního poplatku 500,- Kč.

Po uzavření přihlášek pro daný termín nelze zrušit ani přesunout přihlášku.

 

Po uzavření přihlášek při omluvení neúčasti lékařským potvrzením:

  1. Při zrušení přihlášky se ze zaplacené částky odečítá nevratný registrační poplatek ve výši 500,- Kč, který bude použit na úhradu storno poplatku.
  2. Přesun přihlášky na jiný termín zkoušky je možný po zaplacení manipulačního poplatku 500,- Kč.

 

Popis zkoušky

Zkouška má čtyři části:

Gramaticko-lexikální test + čtení (20 minut, max. 10 bodů)

- Esej (40 min, 10 bodů)

Ústní část (cca 20 min., max. 20 bodů) prověřuje dovednost mluvení a má podobu pohovoru se zkoušejícím CJP, popř. zástupcem fakulty, popř. stud. programu, na který se uchazeč/ka hlásí.

 

Hodnocení zkoušky

Celkové hodnocení: uspěl(a)/neuspěl(a). Pro hodnocení „uspěl(a)“ je nutné dosáhnout min. 75%.

Zkouška je na místě vyhodnocena; o jejím průběhu a výsledku je sepsán protokol, který je odeslán na Studijní oddělení FAMU.

 

Další informace

Cvičnou verzi písemné části zkoušky (bez psan a mluveni) si můžete vyzkoušet zde (uživatelské jméno: amu, heslo: Amu.0001). 

POZOR: Předměty čj pro cizince, zajišťované CJP AMU, jsou určeny výhradně pro studenty AMU v prezenční, popř. kombinované formě studia.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zkoušky z češtiny se na nás obraťte mailem: cjp@amu.cz. Pokud máte dotazy ohledně přijímacího řízení, kontaktujte prosím Studijní oddělení FAMU.