Random Image
Jazyková výuka

Volitelná jazyková výuka


Kromě předmětů povinné jazykové výuky CJP nabízí možnost studia cizích jazyků v rámci povinně volitelných a volitelných předmětů. Zápis jazykových předmětů probíhá v období zápisu.

AKTUÁLNÍ NABÍDKU PŘEDMĚTŮ NALEZNETE V SEKCI:

Předměty a rozvrhy