logo FAMU
Jazyková výuka

Volitelná jazyková výuka


Kromě předmětů povinné jazykové výuky CJP nabízí možnost studia cizích jazyků v rámci povinně volitelných a volitelných předmětů. Zápis jazykových předmětů probíhá v období zápisu, stanoveném Harmonogramem akademického roku.


.
.