logo FAMU
Jazyková výuka

Zkouška z českého jazyka pro zahraniční uchazeče o studium v čj
 

Zkouška z českého jazyka je povinnou součástí přijímacího řízení pro zahraniční uchazeče o studium v českém jazyce pokud uchazeč nedoloží znalost českého jazyka jiným způsobem:

a) úředním certifikátem akreditované instituce (pro uchazeče hlásící se do bakalářských studijních programů na AR 2022/2023 je nejzažší termín podání certifikátu 2. 1. 2023), zejména absolvováním zkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (Ústav jazykové a odborné přípravy), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince),

b) případně maturitní zkouškou z českého jazyka složené v ČR, či absolvováním jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce

Seznam akreditovaných institucí, jejichž jazykovými zkouškami lze doložit požadovanou znalost českého jazyka, najdete zde.

Minimální požadovaná jazyková úroveň pro studium pro bakalářské a magisterské programy na FAMU je B1 podle SERR, minimální požadovaná jazyková úroveň pro doktorské programy na FAMU je B2.

V případě, že uchazeč nedoloží znalost českého jazyka jedním z výše uvedených dokladů, bude po úspěšném vykonání přijímací zkoušky vyzván ke zkoušce z českého jazyka v rámci přijímacího řízení.

 

Bakalářské studijní programy

Zkouška z českého jazyka v rámci přijímacího řízení do bakalářských programu pro akademický rok 2023/2024 se bude nabídnuta úspěšných uchazečům přijímacího řízení. Předpokldáaný termín zkoušky únor / březen 2023. Více informací poskytne studijní oddělení FAMU.

Informace ke zkoušce budou zaslány s osvědčením o úspěšném vykonání přijímací zkoušky. 

 

Magisterské studijní programy

Předběžný termín zkoušky pro akademický rok 2022/2023 je konec září 2022.

Informace ke zkoušce budou zaslány s osvědčením o úspěšném vykonání přijímací zkoušky. 

 

Doktorské studijní programy

Předběžný termín zkoušky pro akademický rok 2022/2023 je konec června 2022, datum bude s předstihem upřesněno.

Informace ke zkoušce budou zaslány s osvědčením o úspěšném vykonání přijímací zkoušky. 

 

Konání zkoušky z českého jazyka je zpoplatněno. Poplatek za zkoušku činí 3 300 Kč.

Poplatkem se rozumí částka na účtu příjemce, tj. AMU. Veškeré poplatky spojené s bankovním převodem hradí odesílatel částky. Poplatek je nutné uhradit nejpozději 7 dnů po odeslání přihlášky ke zkoušce z českého jazyka. Potvrzení o platbě přineste prosím s sebou na zkoušku.

 

Platební údaje

Číslo účtu:19-5373180297/0100

Variabilní symbol: 7020100001

Specifický symbol: kód přihlášky ke studiu na AMU

Swift Code: KOMBCZPP 

IBAN format of KB account: CZ 5301000000195373180297 

Zpráva příjemci (účel platby): jméno a příjmení

Banka: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

Účet: Akademie múzických umění v Praze, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1

 

Zrušení nebo přesun přihlášky na jiný termín zkoušky

Do uzavření přihlášek pro daný termín:

 

  1. Při zrušení přihlášky se ze zaplacené částky odečítá nevratný registrační poplatek ve výši 500,- Kč, který bude použit na úhradu storno poplatku.
  2. Přesun přihlášky na jiný termín zkoušky je možný po zaplacení manipulačního poplatku 500,- Kč.

 

Po uzavření přihlášek pro daný termín nelze zrušit ani přesunout přihlášku.

Po uzavření přihlášek při omluvení neúčasti lékařským potvrzením:

 

  1. Při zrušení přihlášky se ze zaplacené částky odečítá nevratný registrační poplatek ve výši 500,- Kč, který bude použit na úhradu storno poplatku.
  2. Přesun přihlášky na jiný termín zkoušky je možný po zaplacení manipulačního poplatku 500,- Kč.

 

 

Popis zkoušky

Zkouška se skládá z lexikálně-gramatického testueseje a ústní části:

Gramatický test (20 minut, max. 10 bodů)

- Esej (40 min, 10 bodů)

- Ústní část (cca 20 min., max. 20 bodů) prověřuje dovednost mluvení a má podobu pohovoru se zkoušejícím CJP, popř. zástupcem fakulty, popř. stud. programu, na který se uchazeč/ka hlásí.

 

Hodnocení zkoušky

Celkové hodnocení: uspěl(a)/neuspěl(a). Pro hodnocení „uspěl(a)“ je nutné dosáhnout min. 75%.

Zkouška je na místě vyhodnocena; o jejím průběhu a výsledku je sepsán protokol, který je odeslán na Studijní oddělení FAMU.

 

Další informace

Cvičnou písemnou část zkoušky si můžete vyzkoušet zde (uživatelské jméno: amu, heslo: amu.0001). Další modelové varianty lze nalézt zde a zde.

POZOR: Předměty čj pro cizince, zajišťované CJP AMU, jsou určeny výhradně pro studenty AMU v prezenční, popř. kombinované formě studia.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zkoušky z češtiny se na nás obraťte mailem: cjp@amu.cz. Pokud máte dotazy ohledně přijímacího řízení, kontaktujte prosím Studijní oddělení FAMU..
.