logo FAMU

Angličtina

Anglický jazyk - konverzace (stř. pokročilí) (702SAJK2)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2T, Jazyk výuky: anglicky

Schopnost komunikovat v běžných situacích, na témata siouvisející se studiem a upevnění vyjadřovacích schopností.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:15–15:45 Guy BORG Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Anglický jazyk - mírně pokročilí 1 (702SAMP1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2ST, Jazyk výuky: česky

Cílem předmětu je doplnění a upevnění jazykových dovedností do výstupní úrovně cca A2-.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Anglický jazyk - středně pokročilí 1 (702SASP1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2ST, Jazyk výuky: česky

Cílem předmětu je doplnění a upevnění jazykových dovedností do výstupní úrovně cca B1-.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:15–15:45 Halka VOLKMANOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Anglický jazyk pro odborné účely 2 (702FAOU2)

Zakončení: ZK, Kredity: 3, Rozsah: 2T, Jazyk výuky: česky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborně zaměřené slovní zásoby, četby a porozumění textů souvisejících se základními oblastmi filmu a filmové tvorby. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•porozumět hlavním myšlenkám textů, vztahujícím se k základním odvětvím filmové tvorby a v nich se vyskytující odborné terminologii,

•vést na tato témata jednoduchý dialog,

•aktivně komunikovat min. na úrovni B1 v rozsahu gramatických okruhů stanovených předmětem.

Předmět je vyučován na úrovni B1+ dle SERR.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Zdeněk KRÁL
paralelka 99
Čt 09:00–10:30 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 3
Čt 09:00–10:30 Zdeněk KRÁL Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1
Čt 10:45–12:15 Zdeněk KRÁL Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 2

Anglický jazyk pro odborné účely 3 (702FAOU3)

Zakončení: ZK, Kredity: 3, Rozsah: 2T, Jazyk výuky: česky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s filmovou tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího se k různým odvětvím filmové tvorby a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,

•porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),

•zvládnout základní útvary profesně zaměřené písemné komunikace, jako je přihlášení filmu na festival, napsání synopse a logline,

•aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Ludmila BOHUSLAVOVÁ
paralelka 199
Ludmila BOHUSLAVOVÁ
paralelka 299
Ludmila BOHUSLAVOVÁ
paralelka 399
Čt 09:00–10:30 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
Čt 10:45–12:15 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2
Čt 12:30–14:00 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 3

Profesní angličtina 1 (702SAP1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2T, Jazyk výuky: česky

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

  • rozumět a používat anglickou terminologii související se základními pojmy arts managementu, vedení lidí a kulturního managementu
  • kriticky posoudit a zhodnotit informace a situace, vztahující se k výše uvedeným oblastem
  • využívat komunikační a jazykové dovednosti v rozsahu probíraných gramatických jevů na úrovni B1+ podle SERR

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Hana BARTŮŇKOVÁ
paralelka 99
Út 13:15–14:45 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena studentům 1. ročníku BAK Produkce (DAMU). paralelka 2
Čt 13:40–15:10 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
Tato paralelka je určena studentům 1. ročníku BAK Hudební produkce paralelka 1

Profesní angličtina 3 (702SAP3)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2T, Jazyk výuky: česky

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

  • popsat efektivní mediální strategii při propagaci kulturní / umělecké akce
  • aktivně používat základní odbornou terminologii z oblasti brandingu, arts marketingu
  • diskutovat na téma kreativita a strategie pro její podpoření

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 15:00–16:30 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena studentům 2. ročníku BAK Produkce (DAMU). paralelka 1

Profesní angličtina 5 (702SAP5)

Zakončení: ZK, Kredity: 3, Rozsah: 2T, Jazyk výuky: česky

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

  • používat slovní zásobu související s výše uvedenými tématy
  • napsat strukturovaný životopis v angličtině
  • využívat své komunikační dovednosti při prezentacích

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:20–11:50 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
Tato paralelka je určena studentům 3. ročníku BAK Hudební produkce paralelka 1
Čt 16:00–17:30 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena studentům 3. ročníku BAK Produkce (DAMU). paralelka 2

.
.