logo FAMU
Jazyková výuka

ONLINE VÝUKA V LETNÍM SEMESTRU 2020-21

Vzhledem k mimořádným opatřením budou všechny jazykové předměty, zajišťované CJP (ve studijních programech v českém jazyce), probíhat v letním semestru distanční formou (online MS Teams, popř. jiné platformy + u předmětu AJ pro odborné účely také studijní materiály v Moodlu).

Pro zajištění efektivní výuky velmi doporučujeme funkční kameru, mikrofon, popř. sluchátka. 

Začátek online výuky v letním semestrupondělí 1. března (konec výuky: pátek 4. června 2021).

Aktuální seznam požadavků pro ukončení předmětu v letním semestru bude zveřejněn v KOSu ("Informace o předmětu") nejpozději 7. března.

Konzultace vyučujících jsou možné vždy po předchozí domluvě e-mailem. V době mimořádných opatření konzultace probíhají online, po dohodě možno ve výjimečných případech i prezenčně.

Kontakty na vyučující najdete zde. V případě dotazů pište na cjp@amu.cz, popř. kontaktujte svého vyučujícího.

 

ONLINE VÝUKA V ZIMNÍM SEMESTRU 2020-21

Výuka jazykových předmětů zajišťovaných CJP začíná v pondělí 5. 10. 2020 a do konce semestru (23. 12.) bude probíhat online (MS Teams a/nebo Moodle, popř. další výukové platformy). V nejbližších dnech Vás budou vyučující kontaktovat na školní mail s podrobnými informacemi.

Odkazy na videohodiny nebo  výukové týmy v MS Teams pro jednotlivé jazykové předměty a jejich paralelní skupiny naleznete v Intranetu AMU. Do Intranetu se přihlásíte pomocí svých standardních přihlašovacích údajů AMU

 

ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ (ZS 20-21)

Zkouškové období jazykových předmětů, zajišťovaných CJP, začíná 4. ledna a končí 26. února 2021.

Písemné zkoušky nebo jejich části (popř. zápočtové testy) proběhnou u povinných předmětů  v prezenční formě za zachování aktuálně platných hygienicko-preventivních opatření (roušky, omezený počet studentů v učebně, větrání). V případě zhoršení epidemiologické situace budou studenti informováni o alternativní formě ukončení předmětu.

Ústní zkoušky nebo jejich části proběhnou u povinných předmětů online v prostředí MS Teams.

Podmínky pro udělení zápočtů u povinně volitelných a volitelných předmětů sdělí studentům jejich vyučující.

 

JAK KONTAKTOVAT CJP BĚHEM ZHORŠENÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE

Prosíme studenty, aby v zájmu prevence šíření rizika vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 pro komunikaci s CJP přednostně využívali emailového a telefonického kontaktu. Děkujeme.


KONTAKTNÍ ÚDAJE:.
.