logo FAMU
Jazyková výuka

JAZYKOVÁ VÝUKA

 

Nový volitelný předmět

V zimním semestru 2021/22 CJP nabízí nový volitelný předmět 702SNPC1 - Příprava na mezinárodní jazykový certifikát NJ B1 (zkouška, 2 kredity). Předmět se koná v úterý 12.30 - 14.00, učebna č. 231 (CJP AMU, Malostranské náměstí 12), je zaměřen na přípravu na mezinárodní jazykový certifikát Goethe-Zertifikat B1, popř. ÖSD-Zertifikat B1. Dozvíte se v něm především praktické rady a tipy na osvojení modulů Čtení, Poslech, Psaní a Mluvení. Předmět si můžete registrovat v KOSu až do 24. října.
 

POZOR:

Ve čtvrtek 21. 10. odpadá z důvodu nemoci výuka a konzultační hodiny dr. Bohuslavové (702FAOU3, par. 1-3).

 

V úterý 19. 10. odpadá z důvodu nemoci výuka předmětu 702SRA11 Ruština začátečníci a 702SRA21 Ruština mírně pokročilí.

Výuka PhDr. Paulisové je v týdnu od 4. do 8. 10. z důvodu nemoci zrušena.

 

Začátek výuky v zimním semestru AR 2021-22

Výuka jazykových předmětů začíná v pondělí 4. října.

 

DŮLEŽITÉ: Výuka jazykových předmětů během děkanského volna (28. - 29. 4. 2021) bude probíhat následujícím způsobem:

  • Povinné předměty (AJ pro odborné účely) - výuka ve čtvrtek 28. 4. proběhne beze změny
  • Povinně volitelné předměty ( NJ/FJ/ŠJ/IJ/RJ - pouze Produkce BAK) - výuka  28. / 29. 4. proběhne beze změny

 


DŮLEŽITÉ informace k dalšímu studiu jazyků pro studenty, zapsané ke studiu do 1. ročníku (BAK a MGR)  v AR 2018/19 a níže, naleznete zde:

Metodický pokyn č. 1/2019 k přechodu na systém výuky Anglického jazyka pro odborné účely v akademickém roce 2019/2020 u studentů AMU s ročníkem imatrikulace 2018

Metodický pokyn prorektorky č. 1/2020, Dodatek č. 1 k přechodu na systém výuky AJ pro odborné účely v 2019_2020

Návod pro práci s Metodickým pokynem najdete na domovské stránce KOSu.

POZOR: Studentů zapsaných ke studiu do prvních ročníků od AR 2019/20 (BAK i MGR) se tento pokyn netýká!

Pro studenty, zapsané ke studiu do prvních ročníků (BAK a MGR) od AR 2019/20, platí následující pravidla:


1.A Povinná jazyková výuka

Během bakalářského studia musí studenti s imatrikulačním ročníkem 2019 absolvovat dva semestry předmětu Anglický jazyk pro odborné účely: 702FAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 (Zkouška, 3 kredity) v letním semestru 1. ročníku a 702FAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 (Zkouška, 3 kredity) v zimním semestru 2. ročníku.

POZOR: Předmět je studentům v KOSu zaregistrován automaticky, studenti si musí do konce období registrace zvolit paralelní seminární skupinu dle svého rozvrhu.

Během magisterského studia musí studenti s imatrikulačním ročníkem 2019 absolvovat dva semestry předmětu Anglický jazyk pro odborné účely: 702FAOU3 AJ pro odborné účely 3 (Zkouška, 3 kredity) v zimním semestru 1. ročníku a 702FAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 (Zkouška, 3 kredity) v letním semestru 1. ročníku.

POZOR: Předmět je studentům v KOSu zaregistrován automaticky, paralelní skupina je studentům přiřazena při zápisu předmětu:

Paralelka 1: Kamera, Střih, Zvuková tvorba

Paralelka 2: AVS, Animovaná tvorba, Fotografie, Herní design

Paralelka 3: Režie, Produkce, Scenáristika a dramaturgie, Dokumentární tvorba

1.B Oborové výjimky

Studenti oboru Produkce v bakalářském programu musí kromě 6 kreditů za anglický jazyk získat 3 kredity za druhý cizí jazyk (výběr z němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny nebo italštiny).

Studenti oboru Restaurace fotografie v navazujícím magisterském programu musí kromě 6 kreditů za anglický jazyk získat také 5 kreditů za druhý cizí jazyk..
.