logo FAMU
Harmonogramy, rozvrhy, předměty

SEMAFOR ROZVRHŮ:

 

Vytvořili jsme pro výuku na FAMU „semafor“, vyznačující, které předměty se budou vyučovat výhradně distančně, které v určitých podobách hybridnosti a které budou probíhat prezenčně, na základě výjimky o praktické výuce a umělecké práci.

Semafor předměty rozděluje do 3 kategorií:

 • ZELENÝ = může se realizovat prezenčně za dodržení režimových opatření:
  (1) realizovat v místě (možné s ohledem na počasí i venku) nebo v místnosti, která umožňuje 2 m rozestupy mezi přítomnými. Pokud je místnost menší, může být přítomných pouze tolik lidí, kolik umožňují 2 m rozestupy;
  (2) dodržovat bezpečnostní a hygienická opatření (roušky, dezinfekce rukou, popřípadě používání gumových rukavic), jak jsou uvedena v aktuálně platných vnitřních nařízeních a v pravidlech pro filmovou výrobu vydávaných Studiem FAMU.
 • (3) počet osob daných pravidly systému PES.
   
 • ORANŽOVÝ = částečně prezenčně, resp. hybridně. O konkrétní podobě výuky bude studující informovat pedagog/pedagožka, jedná se zejména o tyto podoby: jedno nebo část setkání proběhne prezenčně (za dodržení pravidel „zelených“ předmětů) a zbytek výuky online; část účastníků výuky je přítomných na místě (typicky např. pedagog a host) a část online (studenti/ky nebo jejich část).
   
 • ČERVENÝ = kompletně distančně. Vyučující mohou využívat k realizaci výuky místnosti na katedrách vybavené technikou pro distanční výuku. Ke sdílení audiovizuálních materiálů k výuce je doporučeno využití CDÚSF (centrálního datového úložiště Studia FAMU) – pokyny k použití platformy zde.


.
.