Random Image
Harmonogramy, rozvrhy, předměty

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2023/2024

HLAVNÍ HARMONOGRAM AMU:

1. 10. 2023–22. 12. 2023       ZIMNÍ SEMESTR (12 týdnů výuky)
23. 12. 2023–1. 1. 2024        ZIMNÍ PRÁZDNINY
8. 1. 2024–11.  2. 2024        ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ ZIMNÍHO SEMESTRU
12. 2. 2024–19. 5. 2024       LETNÍ SEMESTR (14 týdnů výuky)
20. 5. 2024–30. 6. 2024        ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ LETNÍHO SEMESTRU
1. 6. 2024                    ZAČÁTEK ZÁPISU DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU
1. 7. 2024–31. 8. 2024        LETNÍ PRÁZDNINY
1. 9. 2024–15. 9. 2024        POKRAČOVÁNÍ ZKOUŠKOVÉHO OBDOBÍ ZA LETNÍ SEMESTR
30. 9. 2024                    KONEC AKADEMICKÉHO ROKU

FAKULTNÍ HARMONOGRAM:

1. 9. 2023                    Náhradní termín zápisu do Bc studia pro AR 2023/2024
3. 9. 2023–6. 9. 2023          Úvodní soustředění 1. ročníků Bc v Poněšicích
26. 9. 2023                    Zápis do doktorského studia pro AR 2023/2024
27. 9. 2023                    Zápis do navazujícího magisterského studia pro AR 2023/2024
27. 9. 2023–15. 10. 2023*   Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů pro ZS
29. 9. 2023                    Děkanské volno
1. 10. 2023–22. 12. 2023     ZIMNÍ SEMESTR (12 týdnů výuky)
2. 10. 2023–6. 11. 2023       Otevření elektronických přihlášek do bakalářských studijních programů pro AR 2024/2025
2. 10. 2023                    Imatrikulace
4. 10. 2023                    Náhradní termín pro zápis do navazujícího magisterského studia pro AR 2023/2024
6. 10. 2023                    Zápis účastníků U3V pro AR 2023/2024
20. 10. 2023                  Den otevřených dveří FAMU
31. 10. 2023                  Děkanské volno
  14:00 - 16:00 Slavnostní udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa režiséru Bélovi Tarrovi
20. 11. 2023                  Promoce
24. 11. 2023                  Konání Státních závěrečných zkoušek doktorských
22. 12. 2023                  Děkanské volno
8. 1. 2024–26. 1. 2024        Druhá a třetí kola přijímacích řízení (prezenční) do bakalářských studijních programů pro AR 2024/2025
19. 1. 2024                    Zápis povinných předmětů do LS 2023/2024
29. 1. 2024–9. 2. 2024         Konání mimořádných Státních závěrečných zkoušek bakalářských a magisterských
29. 1. 2024–25. 2. 2024*      Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů pro LS
1. 2. 2024                    Termín pro vložení zadání kvalifikačních prací do
12. 2. 2024–5. 5. 2024        LETNÍ SEMESTR (12 týdnů pravidelné výuky)
1. 3. 2024                    Termín pro vložení zadání kvalifikačních prací do  iKOS pro studenty se SZZ v září 2024
6. - 10. 3. 2024              FAMUFEST
22. 3. 2024                    Konání Státních závěrečných zkoušek doktorských
8. 5. 2024–19. 5. 2024        LETNÍ SEMESTR (2 týdny praktické výuky)
15. 5. 2024                    Termín pro dokončení finálního střihu - projekce (klauzury / SZZ) v červnu 2024
17. 5. 2024                    Den otevřených dveří FAMU
3. 6. 2024–15. 8. 2024        Otevření elektronických přihlášek do magisterských programů (kromě SP Herní design)
1. 6. 2024–15. 9. 2024        Období zápisu do vyššího ročníku
1. 6. 2024–30. 6. 2024        Konání Státních závěrečných zkoušek bakalářských a magisterských
27. 6. 2024                    Zápis do 1. ročníků bakalářského studia pro AR 2024/2025
28. 6. 2024                    Konání Státních závěrečných zkoušek doktorských 
31. 7. 2024                    Termín pro dokončení finálního střihu - projekce (klauzury / SZZ) v září 2024
2. 9. 2024                    Náhradní termín zápisu do Bc studia pro AR 2024/2025
2. 9. 2024–8. 9. 2024          Pokračování zkouškového období letního semestru pro 3. ročník Bc
1. 9. 2024–15. 9. 2024        Pokračování zkouškového období letního semestru (mimo 3. ročník Bc)
2. 9. 2024–15. 9. 2024        Konání Státních závěrečných zkoušek bakalářských
9. 9. 2024–20. 9. 2024        Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia pro AR 2024/2025
11. 9. 2024–29. 9. 2024        Konání Státních závěrečných zkoušek magisterských
23. 9. 2024                    Náhradní termín zápisu do vyššího ročníku na studijním oddělení
27. 9. 2024                    Zápis do magisterského studia pro AR 2024/2025 
27. 9. 2024                    Konání Státních závěrečných zkoušek doktorských

 

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací: 1 měsíc před termínem SZZ, viz SZŘ čl. 28 (4)! 

* zápis předmětů bude v KOS otevřen v 9:00

 

Zveřejněno dne: 31. 3. 2023

Aktualizováno: 9. 5. 2024