logo FAMU
Harmonogramy, rozvrhy, předměty

Harmonogram AKADEMICKÉHO ROKU 2021/2022
 

HLAVNÍ HARMONOGRAM:

1. 10. – 23. 12. 2021                 ZIMNÍ SEMESTR (12 týdnů výuky)

24. 12. 2021 - 2. 1. 2022           ZIMNÍ PRÁZDNINY

3. 1. -  11. 2. 2022                    ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ ZIMNÍHO SEMESTRU

31. 1. - 11. 2. 2022                   OPRAVNÉ TERMÍNY ZKOUŠEK ZA ZIMNÍ SEMESTR

14. 2. - 20. 5. 2022                   LETNÍ SEMESTR (14 týdnů výuky)

23. 5. - 30. 6. 2022                   ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ LETNÍHO SEMESTRU

1. 6. 2022                                 ZAČÁTEK ZÁPISU DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU

1. 7. - 31. 8. 2022                     LETNÍ PRÁZDNINY

1. 9. - 14. 9. 2022                     OPRAVNÉ TERMÍNY ZKOUŠEK ZA LETNÍ SEMESTR

30. 9. 2022                               KONEC AKADEMICKÉHO ROKU

FAKULTNÍ HARMONOGRAM:

20. 9. - 24. 10. 2021                  Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů

1. 10. – 23. 12. 2021                 ZIMNÍ SEMESTR (12 týdnů výuky)

1.10. -  4. 11. 2021                    Přihlášky do bakalářských studijních programů (Fotografie do 30.11.)

4. 10. 2021                               Imatrikulace

5. 10. 2021                               Náhradní termín pro zápis navazujícího magisterského studia

29. 10. 2021                             Děkanské volno

1. 11. 2021                               Poslední termín přihlášení na únorovou doktorskou státní zkoušku

12. 11. 2021                             Promoce (absolventi z AR 2019/20 a 2020/21)

17. 1. - 28. 1. 2022                    Další kola přijímacích řízení do bakalářských studijních programů

31. 1. - 11. 2. 2022                    Konání mimořádných Státních závěrečných zkoušek

(bakalářských a magisterských)

31. 1. - 27. 2. 2022                    Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů

3. 2. 2022                                 Konání Státní doktorské zkoušky

14. 2. - 6. 5. 2022                     LETNÍ SEMESTR (12 týdnů pravidelné výuky)

9. 5. - 20. 5. 2022                      LETNÍ SEMESTR (2 týdny nárazové a praktické výuky)

14. 3. 2022                               Poslední termín přihlášení na červnovou doktorskou státní zkoušku

1. 6. - 29. 8. 2022                     Otevřené elektronické přihlášky do magisterských programů

od 1. 6. 2022                            Možnost podání žádosti o zápis do vyššího ročníku

2. 6. - 20. 6. 2022                     Konání Státních závěrečných zkoušek (bakalářských a

magisterských)

29. 6. 2022                               Zápis do 1. ročníků bakalářského studia pro AR 2022/23

30. 6. 2022                               Konání Státní doktorské zkoušky

1. 9. - 14. 9. 2022                     Opravné zkouškové období LS (mimo 3. r. bc.)

1. 9. – 7. 9. 2022                      Opravné zkouškové období LS (pro 3. r. bc.)

2. 9. 2022                                 Zápis do 1. ročníků bakalářského studia pro AR 2022/23

8. 9. - 21. 9. 2022                     Konání Státních závěrečných zkoušek bakalářských

5. 9. – 23. 9. 2022                     Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia 2022/23

8. 9. – 29. 9. 2022                     Konání Státních závěrečných zkoušek magisterských

23. 9. 2022                               Náhradní termín pro zápis do akademického roku

30. 9. 2022                               Zápis do magisterského studia 2022/23
 

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací

Měsíc před termínem SZZ (čl. 28, 4 SZŘ)!

 

 


.
.