Random Image
Harmonogramy, rozvrhy, předměty

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2023/2024

 

HLAVNÍ HARMONOGRAM:

1. 10. 2023–22. 12. 2023        ZIMNÍ SEMESTR (12 týdnů výuky)

23. 12. 2023–1. 1. 2024          ZIMNÍ PRÁZDNINY

8. 1. 2024–11.  2. 2024           ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ ZIMNÍHO SEMESTRU

12. 2. 2024–19. 5. 2024          LETNÍ SEMESTR (14 týdnů výuky)

20. 5. 2024–30. 6. 2024          ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ LETNÍHO SEMESTRU

1. 6. 2024                                   ZAČÁTEK ZÁPISU DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU

1. 7. 2024–31. 8. 2024            LETNÍ PRÁZDNINY

1. 9. 2024–15. 9. 2024            POKRAČOVÁNÍ ZKOUŠKOVÉHO OBDOBÍ ZA LETNÍ SEMESTR

30. 9. 2024                                 KONEC AKADEMICKÉHO ROKU

 

FAKULTNÍ HARMONOGRAM:

1. 9. 2023                                Náhradní termín zápisu do Bc studia pro AR 2023/2024

3. 9. 2023–6. 9. 2023           Úvodní soustředění 1. ročníků Bc v Poněšicích

26. 9. 2023                             Zápis do doktorského studia pro AR 2023/2024

27. 9. 2023                             Zápis do navazujícího magisterského studia pro AR 2023/2024

27. 9. 2023–15. 10. 2023*  Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů pro ZS

29. 9. 2023                             Děkanské volno

1. 10. 2023–22. 12. 2023    ZIMNÍ SEMESTR (12 týdnů výuky)

2. 10. 2023–6. 11. 2023      Otevření elektronických přihlášek do bakalářských studijních programů pro AR 2024/2025

2. 10. 2023                             Imatrikulace

4. 10. 2023                             Náhradní termín pro zápis do navazujícího magisterského studia pro AR 2023/2024

6. 10. 2023                             Zápis účastníků U3V pro AR 2023/2024

20. 10. 2023                           Den otevřených dveří FAMU

31. 10. 2023                           Děkanské volno - 14:00 - 16:00 Slavnostní udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa režiséru Bélovi Tarrovi

20. 11. 2023                           Promoce

24. 11. 2023                           Konání Státních závěrečných zkoušek doktorských

22. 12. 2023                           Děkanské volno

8. 1. 2024–26. 1. 2024         Druhá a třetí kola přijímacích řízení (prezenční) do bakalářských studijních programů pro AR 2024/2025

19. 1. 2024                             Zápis povinných předmětů do LS 2023/2024

29. 1. 2024–9. 2. 2024         Konání mimořádných Státních závěrečných zkoušek bakalářských a magisterských

29. 1. 2024–25. 2. 2024*     Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů pro LS

1. 2. 2024                                Termín pro vložení zadání kvalifikačních prací do informačního systému iKOS pro studenty se SZZ v červnu 2024

12. 2. 2024–5. 5. 2024         LETNÍ SEMESTR (12 týdnů pravidelné výuky)

1. 3. 2024                                Termín pro vložení zadání kvalifikačních prací do informačního systému iKOS pro studenty se SZZ v září 2024

6. - 10. 3. 2024                       FAMUFEST

22. 3. 2024                             Konání Státních závěrečných zkoušek doktorských

8. 5. 2024–19. 5. 2024         LETNÍ SEMESTR (2 týdny praktické výuky)

15. 5. 2024                             Termín pro dokončení finálního střihu - projekce (klauzury / SZZ) v červnu 2024

17. 5. 2024                              Den otevřených dveří FAMU

3. 6. 2024–15. 8. 2024         Otevření elektronických přihlášek do magisterských programů (kromě SP Herní design)

1. 6. 2024–15. 9. 2024         Období zápisu do vyššího ročníku

1. 6. 2024–30. 6. 2024         Konání Státních závěrečných zkoušek bakalářských a magisterských

27. 6. 2024                              Zápis do 1. ročníků bakalářského studia pro AR 2024/2025

28. 6. 2024                              Konání Státních závěrečných zkoušek doktorských 

31. 7. 2024                             Termín pro dokončení finálního střihu - projekce (klauzury / SZZ) v září 2024

2. 9. 2024                                Náhradní termín zápisu do Bc studia pro AR 2024/2025

2. 9. 2024–8. 9. 2024           Pokračování zkouškového období letního semestru pro 3. ročník Bc

1. 9. 2024–15. 9. 2024         Pokračování zkouškového období letního semestru (mimo 3. ročník Bc)

2. 9. 2024–15. 9. 2024         Konání Státních závěrečných zkoušek bakalářských

9. 9. 2024–20. 9. 2024         Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia pro AR 2024/2025

11. 9. 2024–29. 9. 2024       Konání Státních závěrečných zkoušek magisterských

23. 9. 2024                             Náhradní termín zápisu do vyššího ročníku na studijním oddělení

27. 9. 2024                             Zápis do magisterského studia pro AR 2024/2025 

27. 9. 2024                             Konání Státních závěrečných zkoušek doktorských

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací: 1 měsíc před termínem SZZ, viz SZŘ čl. 28 (4)! 

* zápis předmětů bude v KOS otevřen v 9:00

 

Zveřejněno dne: 31. 3. 2023

Aktualizováno: 20. 2. 2024