Random Image
Harmonogramy, rozvrhy, předměty

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2024/2025

HLAVNÍ HARMONOGRAM AMU:

1. 10. 2024                                 ZAČÁTEK AKADEMICKÉHO ROKU 
7. 10. 2024                                 IMATRIKULACE
1. 10. 2024 - 5. 1. 2024**          ZIMNÍ SEMESTR (13 týdnů výuky)
27. 9. - 13. 10. 2024*                 ZÁPIS POVINNĚ VOLITELNÝCH A VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ ZIMNÍHO SEMESTRU
24. 12. 2024 - 1. 1. 2025           ZIMNÍ PRÁZDNINY
6. 1. - 9.  2. 2025                        ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ ZIMNÍHO SEMESTRU (6 týdnů)
27. 1. - 23. 2. 2025*                    ZÁPIS POVINNĚ VOLITELNÝCH A VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ LETNÍHO SEMESTRU
10. 2. - 18. 5. 2025**                 LETNÍ SEMESTR (14 týdnů výuky)
19. 5. - 30. 6. 2025                    ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ LETNÍHO SEMESTRU
1. 6. 2025                                    ZAČÁTEK ZÁPISU DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU
1. 7. - 31. 8. 2025                       LETNÍ PRÁZDNINY
1. 9. - 14. 9. 2025                       POKRAČOVÁNÍ ZKOUŠKOVÉHO OBDOBÍ ZA LETNÍ SEMESTR
30. 9. 2025                                  KONEC AKADEMICKÉHO ROKU 2024/2025
1. 10. 2025                                  ZAČÁTEK AKADEMICKÉHO ROKU 2025/2026

 

FAKULTNÍ HARMONOGRAM: 

2. 9. 2024                              Náhradní termín zápisu do Bc studia
8. 9. - 11. 9. 2024                      Úvodní soustředění Poněšice 1.ročník Bc studia
25. 9. 2024                              Zápis do doktorského studia pro AR 2024/2025
26. 9. 2024                              Zápis do navazujícího magisterského studia pro AR 2024/2025
1. 10. - 20. 12 .2024**               ZIMNÍ SEMESTR (12 týdnů výuky FAMU)
2. 10. -  6. 11. 2024                   Příjem přihlášek do bakalářských studijních programů pro AR 2025/2026
4. 10. 2024                              Náhradní termín pro zápis do navazujícího magisterského studia
7. 10. 2024                              Imatrikulace
11. 10. 2024                            Zápis do studia Univerzity třetího věku
18. 10. 2024                            Den otevřených dveří FAMU
26. 11. 2024                            Promoce
6. - 31. 1. 2025                        Další kola přijímacích řízení do bakalářských studijních programů pro AR 2025/2026
27. 1. - 9. 2. 2025                      Konání mimořádných Státních závěrečných zkoušek bakalářských a magisterských
6. - 10. 2. 2025                        Konání Státních závěrečných zkoušek doktorských
1. 2. 2025                              Termín pro vložení zadání VŠKP do iKOS pro studenty se SZZ v červnu 2025
10. 2. - 4. 5. 2025**                   LETNÍ SEMESTR (12 týdnů pravidelné výuky FAMU)
5. 5. - 18. 5. 2025**                   LETNÍ SEMESTR (2 týdny praktické výuky FAMU)
1. 3. 2025                          Termín pro vložení zadání VŠKP do iKOS pro studenty se SZZ v září 2025
16. 5. 2025                              Den otevřených dveří FAMU
2. 6. - 15. 8. 2025                      Otevření elektronických přihlášek do magisterských programů pro AR 2025/2026
2. - 30. 6. 2025                        Konání Státních závěrečných zkoušek (bakalářských a magisterských)
26. 6. 2025                              Zápis do 1. ročníků bakalářského studia pro AR 2025/2026
25. - 26. 6. 2025                        Konání Státních závěrečných zkoušek doktorských
1. 9. 2025                              Náhradní termín zápisu do studia Bc pro AR 2025/2026
1. - 5. 9. 2025                          Pokračování zkouškového období letního semestru pro 3. ročník Bc 
1. - 14. 9. 2025                        Pokračování zkouškového období letního semestru (mimo 3. roč. Bc)
1. - 14. 9. 2025                        Konání Státních závěrečných zkoušek bakalářských
8. - 23. 9. 2025                        Další kola přijímacích řízení do magisterských studijních programů pro AR 2025/2026
11. - 26. 9. 2025                        Konání Státních závěrečných zkoušek magisterských
25. 9. 2025                              Náhradní termín zápisu do vyššího ročníku na studijním oddělení
29. 9. 2025                              Zápis do magisterského studia pro AR 2025/2026

 

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací:  1 měsíc před termínem SZZ (čl. 28, 4 SZŘ)!

* zápis předmětů bude v KOS otevřen v 9:00

** přesný počet týdnů výuky v ZS a LS stanoví fakultní harmonogramy, přičemž minimální počet týdnů kontaktní výuky činí 12 týdnů, a to dle reálného rozložení studijní zátěže v čase; pro výuku realizovanou centrálními pracovišti (jazyky, tělesná výchova) platí hlavní harmonogram AMU

 

Aktualizováno: 9. 5. 2024