logo FAMU

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

 

HLAVNÍ HARMONOGRAM:

3. 10. 2022  – 8. 1. 2023           ZIMNÍ SEMESTR (13 týdnů výuky)

23. 12. 2022 - 1. 1. 2023           ZIMNÍ PRÁZDNINY

9. 1. -  10. 2. 2023                     ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ ZIMNÍHO SEMESTRU

13. 2. - 19. 5. 2023                    LETNÍ SEMESTR (14 týdnů výuky)

22. 5. - 30. 6. 2023                    ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ LETNÍHO SEMESTRU

1. 6. 2023                                  ZAČÁTEK ZÁPISU DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU

1. 7. - 31. 8. 2023                      LETNÍ PRÁZDNINY

1. - 15. 9. 2023                          ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ LETNÍHO SEMESTRU

30. 9. 2023                                KONEC AKADEMICKÉHO ROKU

 

FAKULTNÍ HARMONOGRAM:

19. 9.* - 16. 10. 2022                  Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů pro ZS

3. 10. 2022 – 8. 1. 2023             ZIMNÍ SEMESTR (13 týdnů výuky)

1.10. -  30. 11. 2022                   Přihlášky do bakalářských studijních programů

3. 10. 2022                                 Imatrikulace

4. 10. 2022                                 Náhradní termín pro zápis navazujícího magisterského studia

14. 10. 2022                               Den otevřených dveří

18. 11. 2022                               Děkanské volno

22. 11. 2022                               Promoce

16. - 27. 1. 2023                         Další kola přijímacích řízení do bakalářských studijních programů

6. - 10. 2. 2023                           Konání Státních závěrečných zkoušek (doktorské studium)

30. 1. - 10. 2. 2023                     Konání Státních závěrečných zkoušek (bakalářských a magisterských)

30. 1. - 24. 2. 2023                     Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů pro LS

13. 2. - 5. 5. 2023                       LETNÍ SEMESTR (12 týdnů pravidelné výuky)

8. 5. - 19. 5. 2023                       LETNÍ SEMESTR (2 týdny praktické výuky)

19. 5. 2023                                  Den otevřených dveří

1. 6. - 15. 8. 2023                       Otevřené elektronické přihlášky do magisterských programů

od 1. 6. 2023                              Možnost podání žádosti o zápis do vyššího ročníku

1. - 30. 6. 2023                           Konání Státních závěrečných zkoušek (bakalářských a magisterských)

28. 6. 2023                                 Zápis do 1. ročníků bakalářského studia pro AR 2022/23

26. - 29. 6. 2023                         Konání Státních závěrečných zkoušek (doktorské studium)

1. - 8. 9. 2023                             Zkouškové období pro 3. r. BcA

1. - 15. 9. 2023                           Zkouškové období

1. - 15. 9. 2023                           Konání Státních závěrečných zkoušek bakalářských

11. - 22. 9. 2023                         Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia 2022/23

11. - 29. 9. 2023                        Konání Státních závěrečných zkoušek magisterských

25. 9. 2023                                Zápis do magisterského studia 2022/23

 

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací

Měsíc před termínem SZZ (čl. 28, 4 SZŘ)!

 

* zápis předmětů bude v KOS otevřen v 9:00


.
.