Random Image
Harmonogramy, rozvrhy, předměty

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023

HLAVNÍ HARMONOGRAM:

3. 10. 2022  – 8. 1. 2023           ZIMNÍ SEMESTR (13 týdnů výuky)

23. 12. 2022 - 1. 1. 2023           ZIMNÍ PRÁZDNINY

9. 1. -  10. 2. 2023                     ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ ZIMNÍHO SEMESTRU

13. 2. - 19. 5. 2023                    LETNÍ SEMESTR (14 týdnů výuky)

22. 5. - 30. 6. 2023                    ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ LETNÍHO SEMESTRU

1. 6. 2023                                  ZAČÁTEK ZÁPISU DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU

1. 7. - 31. 8. 2023                      LETNÍ PRÁZDNINY

7. 7. 2023                                  REKTORSKÉ VOLNO

1. - 15. 9. 2023                          ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ LETNÍHO SEMESTRU

30. 9. 2023                                KONEC AKADEMICKÉHO ROKU

 

FAKULTNÍ HARMONOGRAM:

19. 9.* - 16. 10. 2022                 Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů pro ZS

3. 10. 2022 – 8. 1. 2023             ZIMNÍ SEMESTR (13 týdnů výuky)

1.10. -  30. 11. 2022                   Přihlášky do bakalářských studijních programů pro AR 2023/2024

3. 10. 2022                                 Imatrikulace

4. 10. 2022                                 Náhradní termín pro zápis navazujícího magisterského studia

21. 10. 2022                               Den otevřených dveří

18. 11. 2022                               Děkanské volno

22. 11. 2022                               Promoce

16. - 27. 1. 2023                         Další kola přijímacích řízení do bakalářských studijních programů

6. - 10. 2. 2023                           Konání Státních závěrečných zkoušek (doktorské studium)

30. 1. - 10. 2. 2023                     Konání Státních závěrečných zkoušek (bakalářských a magisterských)

30. 1. - 24. 2. 2023                     Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů pro LS

13. 2. - 5. 5. 2023                       LETNÍ SEMESTR (12 týdnů pravidelné výuky)

19. - 23. 4. 2023                         FAMUFEST - děkanské volno pro studenty a akademické pracovníky

8. 5. - 19. 5. 2023                       LETNÍ SEMESTR (2 týdny praktické výuky)

19. 5. 2023                                 Den otevřených dveří FAMU

1. 6. 2023 - 15. 8. 2023              Otevřené elektronické přihlášky do magisterských programů

1. 6. 2023 - 15. 9. 2023              Období pro zápis do vyššího ročníku

1. 6. 2023 - 30. 6. 2023              Konání Státních závěrečných zkoušek (bakalářských a magisterských) 

26. 6. 2023                                 Konání Státních závěrečných zkoušek (doktorské studium)

27. 6. 2023                                 Zápis do 1. ročníků bakalářského studia pro AR 2023/2024

1. 9. 2023                                   Náhradní termín zápisu do 1. ročníku bakalářského studia pro AR 2023/2024

1. 9. 2023 - 8. 9. 2023                Pokračování zkouškového období letního semestru pro 3. ročník Bc

1. 9. 2023 - 15. 9. 2023              Pokračování zkouškového období letního semestru (mimo 3. ročník Bc) 

1. 9. 2023 - 15. 9. 2023              Konání Státních závěrečných zkoušek bakalářských

3. 9. 2023 - 6. 9. 2023                Úvodní soustředění 1. ročníků Bc v Poněšicích

11. 9. 2023 - 22. 9. 2023            Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia pro AR 2023/2024

11. 9. 2023 - 29. 9. 2023            Konání Státních závěrečných zkoušek magisterských

22. 9. 2023                                 Náhradní termín zápisu do vyššího ročníku na studijním oddělení

26. 9. 2023                                 Zápis do doktorského studia pro AR 2023/2024

27. 9. 2023                                 Zápis do magisterského studia pro AR 2023/2024 

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací:  1 měsíc před termínem SZZ (čl. 28, 4 SZŘ)!

* zápis předmětů bude v KOS otevřen v 9:00

 

Aktualizováno: 5. 4. 2023