logo FAMU

Slovo děkanky / listopad 2020 


Milé studentky, milí studenti,


máme za sebou první měsíc zimního semestru v pandemických podmínkách. První třetinu měsíce ještě výuka probíhala podle semaforu, pak už pouze a jen distančně. Je to po mnoha stránkách náročné – pro vás i pro vaše vyučující.
Je to však zároveň příležitost – jsme filmová škola a digitální audiovizuální vyjadřování je pro nás samozřejmým. Pojďme se i na tu výuku (o) filmu ve virtuálním prostředí podívat jako na svého druhu žánr, ať už v něm převládají prvky performativní (ze strany vyučujících i vás, studujících), postupy found footage (útržky audiovizuálních či jiných děl, o nichž vedete rozpravy), anebo esejistické prvky poučené a podložené argumentace. Vnesme k těmto postupům ještě (sebe)reflexivní momenty – pokud máte nápady, jak setkávání v rámci jednotlivých předmětů žánrově rozrůznit a rozvinout, mluvte se svými vyučujícími, přemýšlejte v rámci kateder, a také sdílejte vzájemně poznatky dobrých praxí.
Všem nám shodně záleží na tom, abychom se potkávali každodenně, abyste měli kontinuálně podněty pro přemýšlení a prohlubování vašeho poznání, a víc než kdy jindy ty podoby, jak toho dosáhnout, závisí na nás všech dohromady.


Přeji vám hodně vnitřních sil a chuť i k jisté hravosti a neustálému objevování.
A pevné zdraví vám i vašim blízkým.


Andrea Slováková
děkanka