logo FAMU


ÚNOR 2021

Milé studentky, milí studenti,

uzavíráme náročný zimní semestr. Praktické úkoly ke zkouškám můžete realizovat pouze individuálně, nemůžete pracovat ve štábech, což je pro vás jistě náročné i smutné. Všichni věříme a svými kroky se snažíme přispět k tomu, aby se podařilo díky široce sdílenému společnému úsilí a zodpovědnému chování vývoj epidemické situace zvrátit a aby byla možná praktická výuka i ve skupinách co nejdříve. Zároveň komunikujeme s MŠMT o specifikách naší výuky a usilujeme o rozumné výjimky.

S koncem semestru bych vás také ráda podpořila v tom, abyste vyjadřovali zpětnou vazbu ke své výuce v dotaznících, které jsou ke každému předmětu spuštěny v KOSu a budou otevřeny do 16. února. Po informování vedoucích kateder na prosincovém kolegiu a schůzce se studentskými ambasadorkami a ambasadory v lednu byl spuštěný dotazník, v němž jsou jak otázky typu multiple choice, tak prostor pro případné komentáře (které nemusíte vyplnit nutně - je to však prostor pro vaše podněty, pokud je sdělit chcete).
 

Za poslední měsíc jsme zaznamenali častější výskyt dezinformací. Dezinformace jsou mocné. Fungují trochu jako drby - vypuštění klamné či mylné informace zarezonuje, především když je šikovně vloženo do zdánlivě logického narativu, a šíří se dál. Vyvrácení dezinformace, jakkoliv důvěryhodné či doložené, pak už spoustu z těch dezinformovaných nezasáhne, a původní či dokonce rozvíjená dezinformace tak v povědomí přežívá dál. Váš názor je pro život školy i podobu a rozvoj studijních programů důležitý! Záleží nám na tom, abyste měli svobodný a bezpečný prostor ho vyjádřit. Proto bych vás ráda podpořila v tom, abyste si informace ověřovali. Konfrontujte více spolehlivých zdrojů, aktivně se ptejte více lidí, a to i mimo svoji bublinu, dohledávejte kontexty a okolnosti.

Pokud prožíváte nelehké časy, anebo se necítíte dobře, je vám k dispozici fakultní psycholožka, úžasná paní Hedvika Boukarová. Od února navíc spouštíme institut ombudsmanky. V Česku je tato pozice zaváděná zatím spíš pomalu (existuje na Univerzitě Palackého a Jihočeské univerzitě), nicméně v zahraničí jde o běžný způsob opory studujícím i zaměstnankyním a zaměstnancům. Věřím, že paní Klára Laurenčíková přispěje k vnitřní kultuře, klidu, férovosti a bezpečí v prostředí naší školy.

Přeji vám hodně sil do uzavírání semestru.

Andrea Slováková
děkanka


LEDEN 2021

Milé studentky, milí studenti,

všechno nejlepší v novém roce. Především přeji pevné zdraví vám i vašim blízkým. Vím, jak velmi už toužíte natáčet, realizovat záměry, které jste během podzimních měsíců promýšleli, pracovat na praktických úkolech. Pokud můžete úkol realizovat samostatně, neustávejte, tvořte. Pro cvičení a filmy realizované ve štábech musíme vyčkat bezpečné situace. Je to frustrující, máte obavy, jestli pak filmy stihnete a jestli je zrealizujete tak, jak si je představujete. Možná ne zcela. Nepřestávejte však přemýšlet nad každým aspektem filmu, nad svými tvůrčími rozhodnutími. Kreslete si storyboardy, buďte online v kontaktu s dalšími členy a členkami štábů, sbírejte inspirace, diskutujte, dívejte se a čtěte to, co vás podněcuje, provokuje, posouvá. Jakmile se epidemická situace zlepší na stupeň 3, začnou i natáčení ve štábech. Máte to těžké. Jiné. Jiné podmínky než studující v uplynulých letech. Věřím ale, že jedinečnost každé/ho z vás se může projevit i za těchto tolik odlišných podmínek.

Přeji vám srdečně, ať to, co děláte, je pro vás smysluplné a naplňující.

Andrea Slováková
děkanka


PROSINEC 2020


Milé studentky, milí studenti,

když jste posílali záběry do říjnového filmu, vnímala jsem, že prožíváte izolovanost, větší prázdno okolního prostředí, ticho, individualizaci jindy společných aktivit – měla jsem ale zároveň dojem, že dokážete i v těchto netypických dispozicích najít zdroj inspirace, číst to dění ve vaší vlastní poetice či rozeznávat humorné stránky situací. To mě potěšilo, vidět i v této době vaši tvůrčí energii. Od pondělí 7. prosince ji budete moct už naplno uplatnit v rámci výuky, protože se otevře možnost prezenční realizace všeho praktického. Teď vám ještě zbývají poslední dny toho do velké míry distančního režimu, v rámci něhož můžete dopromýšlet své náměty a scénáře a podoby řešení konkrétních praktických úkolů a cvičení, než se do nich pustíte.

Přeji vám, ať se realizace praktické výuky daří a ať vás těší.

Andrea Slováková
děkanka


LISTOPAD 2020


Milé studentky, milí studenti,


máme za sebou první měsíc zimního semestru v pandemických podmínkách. První třetinu měsíce ještě výuka probíhala podle semaforu, pak už pouze a jen distančně. Je to po mnoha stránkách náročné – pro vás i pro vaše vyučující.
Je to však zároveň příležitost – jsme filmová škola a digitální audiovizuální vyjadřování je pro nás samozřejmým. Pojďme se i na tu výuku (o) filmu ve virtuálním prostředí podívat jako na svého druhu žánr, ať už v něm převládají prvky performativní (ze strany vyučujících i vás, studujících), postupy found footage (útržky audiovizuálních či jiných děl, o nichž vedete rozpravy), anebo esejistické prvky poučené a podložené argumentace. Vnesme k těmto postupům ještě (sebe)reflexivní momenty – pokud máte nápady, jak setkávání v rámci jednotlivých předmětů žánrově rozrůznit a rozvinout, mluvte se svými vyučujícími, přemýšlejte v rámci kateder, a také sdílejte vzájemně poznatky dobrých praxí.
Všem nám shodně záleží na tom, abychom se potkávali každodenně, abyste měli kontinuálně podněty pro přemýšlení a prohlubování vašeho poznání, a víc než kdy jindy ty podoby, jak toho dosáhnout, závisí na nás všech dohromady.


Přeji vám hodně vnitřních sil a chuť i k jisté hravosti a neustálému objevování.
A pevné zdraví vám i vašim blízkým.


Andrea Slováková
děkanka