logo FAMU
Studium a stáže v zahraničí

Zahraniční stáže v programu Freemover

Freemover program je forma studentské stáže na zahraniční škole nebo instituci, která studentům poskytuje značnou volnost v náplni studia nebo jiných aktivit, spojených zejména s přípravou diplomové práce, s rozsáhlejším uměleckým projektem apod.

Studenti FAMU mohou o stáž požádat na základě vlastnoručně sepsané přihlášky, v níž bude kromě osobních kontaktních údajů (zejména telefon a email) uvedeno, na jakou školu nebo instituci se zájemce hlásí, jaké jsou cíle jeho stáže, jak dlouho stáž potrvá (minimálně jeden, maximálně pět měsíců), případně další okolnosti podporující přijetí žádosti. Přednost mají studenti magisterského a doktorského studia.

Přihlášky odevzdávejte na sekretariátu děkana do přihrádky proděkana pro zahraniční vztahy  FAMU vždy do 15. listopadu příslušného roku. Poté se sejde výběrová komise pod vedením děkana FAMU a výsledky budou oznámeny nejpozději do začátku prosince.
 

Můžete použít tento formulář přihlášky.

 

[Dotazy pište na david.cenek@famu.cz]

 

 

 

Studenti by se měli přednostně hlásit na mimoevropské školy, s nimiž má FAMU uzavřenou smlouvu o vzájemné výměně (viz sekce Partnerské školy FAMU).

Je možné ucházet se o stáž formou free movers i v dalších školách nebo institucích, s nimiž FAMU nemá uzavřenou smlouvu. V tom případě student nejdříve kontaktuje vybranou školu a v případě jejího souhlasu se stáží (který musí být uveden v přihlášce) požádá proděkana pro zahraniční záležitosti FAMU o uzavření smlouvy o výměně studentů.

Z fondu určeného pro free movers bude studentům vyplacena částka 15 000 Kč za měsíc (tj. na jednu stáž maximálně 75 000 Kč). Tato částka většinou stačí na uhrazení dopravy a ubytování, další náklady si studenti hradí sami nebo se individuálně pokusí ztískat prostředky z jiných zdrojů – vládní stipendia, AIA, zahraniční stipendia apod. Stipendium bude vyplaceno, jakmile student podepíše  se zahraničním proděkanem finanční dohodu.

Stáž absolvovaná v dřívějších letech v rámci programu Erasmus nebrání udělení stáže formou Free Movers.