logo FAMU
Studium a stáže v zahraničí

Od roku 2019 je možné vyjet na Erasmus+ praktickou stáž i po absolvování studia na AMU.

Podmínkou je zažádat o tuto možnost alespoň dva měsíce před absolvováním, aby bylo možné dojednat stáž a podepsat potřebné dokumenty s cílovou institucí, dokud je žádající studentem AMU. To neznamená, že absolventu musí vyjet okamžitě po dokončení stduia.

Podrobný popis žádosti a potřebný formulář najdete na stránce AMU.

 

Obecné podmínky pro podání přihlášky na praktickou stáž v zahraničí pro absolventy AMU

V době podávání přihlášky na praktickou stáž musí být budoucí absolvent zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu. Stáž musí souviset se studovaným oborem. Veškerá administrativa musí být dokončena před závěrečnými zkouškami budoucího absolventa.

Budoucím absolventem se rozumí student, který je v posledním ročníku bakalářského nebo  magisterského studia, po státnicích již nechce pokračovat v navazujícím magisterském nebo doktorském studiu a může tedy po závěrečných zkouškách vyjet na stáž do zahraničí, jako absolvent. Budoucím absolventem se také rozumí doktorand, který může vyjet na praktickou stáž, jako absolvent,  po ukončení svého studia.

Období výjezdu na praktickou stáž je doba po absolvování studia (tzn. stážista nemá v době výjezdu statut studenta, ale vyjíždí již jako absolvent). Výjezd na praktickou stáž musí být ukončen nejpozději do 12 měsíců od závěrečných zkoušek absolventa.

Praktická stáž absolventa může trvat od 2 měsíců (minimálně) do 12 měsíců (maximálně). Započítávají se však všechny měsíce pobytu realizované v rámci programu Erasmus ve studijním cyklu předcházejícímu absolventské stáži. Pokud student studoval/byl na praktické stáži v rámci programu Erasmus ve studijním cyklu předcházejícímu absolventské stáži např. 5 měsíců, jako absolvent může vyjet max. na 7 měsíců na praktickou stáž. Z toho 3-4 měsíce můžou být podpořeny stipendiem z programu Erasmus+.

 

Informace o přijímací organizaci v zahraničí

Na stáž můžete jet do zemí Evropské unie, případně na Island, do Lichtenštejnska či Norska.

Jedná se o práci na plný nebo zkrácený pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu.

 

Financování stáží

Absolvent obdrží prostřednictvím Evropské rozvojové agentury, s.r.o. stipendium.

Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc stáže v zahraničí, výše stipendia záleží (jako u studijních pobytů ERASMUS) na cílové zemi. Výše stipendií jsou uvedeny zde.

Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady během pobytu v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek. Stipendium je udělováno přibližně na 3 - 4 měsíce pobytu.

 

Výběr přijímací organizace

Budoucí absolvent si najde instituci, v případě potřeby požádá o pomoc koordinátorku Evropské rozvojové agentury, kde by mohl vykonávat stáž, jejíž obsah odpovídá studovanému oboru. Informaci o nalezené organizaci uvede budoucí absolvent v rámci povinné administrativy do příslušných dokumentů.

 

Přihlášky na praktickou stáž

Přihlášku do školního kola na praktickou stáž je třeba podat nejméně dva měsíce před státními závěrečnými zkouškami na mezinárodní oddělení příslušné fakulty.

ERA CR

Informace na stránkách AMU