logo FAMU
Freemover - výsledky výběrového řízení

Freemover - výsledky výběrového řízení

V pondělí 3.12. se komise fondu Rozvojového projektu mezinárodní spolupráce - Freemover (ve složení: Ondřej Zach, Marek Vajchr, Ilona Sejkorová, Vít Kořínek; omluven byl děkan Zdeněk Holý) sešla nad podanými žádostmi o podporu.

Ondřej Zach zhodnotil dosavadní zkušenosti s vysíláním studentů mimo Evropu. Všichni souhlasili s navrženými kritérii – uskutečnitelnost výjezdu, podoba žádosti a účel cesty, dříve přidělené prostředky, studijní výsledky.

Komise se rozhodla v souladu s většinovým konsensem vedoucích kateder nepodporovat studenty v prvních dvou letech bakalářského cyklu.

Část prostředků bude přidělena studentům, kterým byly prostředky přiděleny již v loňském roce (listopad 2017), ale vzhledem k déle trvajícímu jednání s cílovými institucemi bude jejich výjezd možný až v kalendářním roce 2019, zároveň není možné převádět dříve přidělené a nevyčerpané prostředky do dalšího roku.

I vzhledem k tomu se přítomní shodli, že do budoucna bude třeba přeformulovat výzvu k podání žádostí o podporu ze zdrojů Freemover a instruovat žadatele a žadatelky, aby žádali o podporu s předstihem nejméně jednoho kalendařního roku.

Dostupné prostředky na rok 2019 odpovídají částce 581 000 Kč, z toho bude 505 000 Kč rozděleno mezi studenty uvedené níže, 76 000 Kč zůstane jako rezerva pro další mobility včetně mobilit pedagogů a mezinárodní spolupráci.

Komise se rozhodla podpořit tyto žadatele:
v roce 2019:
BENEŠ, Marcel
BENEŠOVÁ Lenka 
GARDUÑO, Rolando
LIPSKÝ, Tomáš
MIŠKA, Jaroslav
SAXOVÁ, Barbora
STOCKLASSOVÁ, Greta
SYRUČEK, Jan
TICHAČEK, David

v roce 2020:
BĚLKOVÁ, Anna
KEIL, Jindřich
KRAUSOVÁ, Noemi
KRYZOVÁ, Lucie
NGUYEN, Cam Van
PILKOVÁ, Linda
SEMLER, David

3. prosinec 2018