logo FAMU
Stipendium do Maďarska na základě mezinárodních smluv. Nabídka DZS

Stipendium do Maďarska na základě mezinárodních smluv. Nabídka DZS

Maďarská strana nabízí stipendia na různé studijní a výzkumné pobyty:  - pro studenty a studentky bakalářských a magisterských studií: 25 míst na 5 měsíců  - pro studenty a studentky doktorských programů: celkem 27 měsíců s max. délkou pro jednoho 9 měsíců  - výzkumně pobyty pro učitele a učitelky vysokých škol: 12 míst v rozměru od 1 dne do 3 měsíců  - letní kursy maďarštiny: 12 míst 

Maďarská strana nabízí stipendia na různé studijní a výzkumné pobyty: 

- pro studenty a studentky bakalářských a magisterských studií: 25 míst na 5 měsíců 
- pro studenty a studentky doktorských programů: celkem 27 měsíců s max. délkou pro jednoho 9 měsíců 
- výzkumně pobyty pro učitele a učitelky vysokých škol: 12 míst v rozměru od 1 dne do 3 měsíců 
- letní kursy maďarštiny: 12 míst 

Kontingent míst zatím není vyčerpán. 
Termín odevzdání přihlášek je již 30. 11. 2018 do 12 hodin. 

O úhradu cestovních nákladů se může žádat na zahraničním oddělením domovské univerzity, MŠMT cestovní náklady pak refunduje. 

Seznam potřebných dokumentů, odkaz na přihlašovací elektronický formulář a další podrobnosti k stipendijní nabídce naleznete zde: 

https://www.dzs.cz/file/6990/MA%C4%8EARSKO%20VR_AIA_18_2.pdf 
(nebo https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/44_mezinarodni_smlouvy-vyberova-rizeni/)
 

20. listopad 2018